Pe baza rezultatului operaţional de 338,0 milioane lei (74,7 milioane euro), cuplat cu o alocare redusă de provizioane de risc, BCR a obţinut un profit net de 196,3 milioane RON (43,4 milioane euro), scrie agerpres.

În activitatea bancară de retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite în monedă naţională de 1,2 miliarde lei, mulţumită vânzărilor de credite negarantate şi garantate, în pofida faptului ca vânzările de credite Prima Casă au încetinit ca urmare a alocării unui nou plafon de garanţii doar la finalul lunii martie 2017.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la 0,5 miliarde lei, susţinut de creşterea pe segmentul de Întreprinderi Mici şi Mijlocii dar şi Companii Mari. Co-finanţarea proiectelor cu fonduri europene este de asemenea solidă, portofoliul atingând un volum de finanţări de 7,7 miliarde lei. Volumul de credite noi este susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de furnizori.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 5,7%, la 432,9 milioane lei (euro 95,7 milioane), de la 459,2 milioane lei (102,2 milioane euro) în T1 2016, ca rezultat al rezolvării accelerate a portofoliului de credite problematice, al eforturilor de a oferi preţuri competitive pe piaţă, precum şi al unui mediu dominat de rate mai mici ale dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 7,2%, la 164,4 milioane lei (36,3 milioane euro), de la 177,1 milioane lei (39,4 milioane euro) în T1 2016, impactate de reglementările privind comisioanele interbancare la tranzacţiile cu carduri şi venituri mai scăzute din operaţiuni bancare. Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 9,7%, la 79,5 milioane lei (17,6 milioane euro), de la 88,1 milioane lei (19,6 milioane euro) în T1 2016, din cauza unui efect negativ rezultat din reevaluarea participaţiilor valutare.

Venitul operaţional a scăzut cu 6,1% la 691,1 milioane lei (152,8 milioane euro) de la 736,2 milioane lei (163,9 milioane euro) în T1 2016, în special din cauza veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu venituri din comisioane şi tranzacţionare diminuate. Cheltuielile administrative generale în T1 2017 au ajuns la 353,1 milioane lei (78,1 milioane euro), mai scăzute cu 13,0%, comparativ cu 405,6 milioane lei (90,3 milioane euro) în T1 2016, impactate de ajustări metodologice privind contribuţia la fondul de garantare a depozitelor.

În ceea ce priveşte pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere, BCR a înregistrat o cheltuială cu provizioanele de risc în valoare de 3,3 milioane lei (0,7 milioane euro) în T1 2017, faţă de o eliberare de provizioane de 132,1 milioane lei (29,4 milioane euro) în T1 2016, în contextul eforturilor de recuperare a creditelor neperformante, precum şi a calităţii mai ridicate a portofoliului de credite performante.