În România acest proiect este implementat de Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR) împreună cu partenerul său tehnic IPA SA.

Rezultatele finale aşteptate ale acestui proiect cuprind: asimilarea măsurilor eficiente de reducere a costurilor pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a IMM-urilor, creşterea investiţiilor în echipamente şi utilaje cu înalt randament energetic şi îmbunătăţirea managementului energetic pentru a exploata potenţialul de economisire.

În cadrul acestui proiect IMM-urile din sectorul industrial pot beneficia gratuit de un serviciu de audit energetic specializat.

Prima etapă a proiectului are în vedere identificarea potenţialul de acţiune prin intermediul unor analize preliminare directe asupra IMM-urilor. Auditurile energetice preliminare vor fi efectuate pe un eşantion de 40 de IMM-uri din România, care vor beneficia de programul acestui proiect. Aceste audituri vor oferi de asemenea şi o imagine de ansamblu asupra utilizării energiei pe regiuni, pentru a defini zonele cu consumuri semnificative şi prin intermediul cărora se poate sublinia nevoia unui audit energetic în profunzime.

După auditurile preliminare, doar 20 din cele 40 de companii vor fi selectate pentru auditurile energetice în profunzime, pe baza raportului de audit rezultat din cercetarea preliminară. Auditurile se vor face de către partener tehnic IPA SA împreună cu Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România.

Cine poate beneficia de programul de auditare?

PINE furnizează servicii de identificare şi audit energetic privind activitatea de producţie a IMM-urilor din sectorul industrial. Principalii factori care determină daca o companie este un IMM, în conformitate cu recomandarea UE 2003/361, sunt numărul de salariaţi ( mai mic de 250) şi cifra de afaceri (mai mică de 50 de milioane de euro) sau bilanţul total (mai mic de 43 de milioane de euro).

Toate cele 40 de firme selectate pentru a beneficia de auditul energetic preliminar vor semna un acord prin care li se va asigura confidenţialitatea datelor furnizate în timpul auditului, acestea fiind transmise de către partenerii proiectului PINE la instituţia de finanţare a proiectului (EACI, Agenţia Executivă privind Competitivitatea şi Inovarea, din cadrul Comisiei Europene), sau la alte organisme desemnate pentru monitorizare sau control, în conformitate cu procedurile
de management avute în vedere, în format anonim, fără a se furniza informaţii care pot permite asocierea datelor furnizate cu compania/firma supusa auditării.

Prima etapă (audituri preliminare) a fost lansată, începând cu data de 15 ianuarie 2013 şi se va încheia pe 7 Aprilie 2013.

Firmele interesate de participarea la proiect în vederea beneficierii gratuite de programul de audit energetic preliminar pot solicita informatii suplimentare sau un formular de înscriere la Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania (APMCR).