Valoarea totală a proiectului este de 26,85 milioane lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 7 milioane de lei.

Proiectul se implementează în localitatea Valea Mare Pravăț, județul Argeș, pe o durată de 20 de luni.

Obiectivul proiectului este creșterea competitivității ecovalor SRL pentru asigurarea de servicii de mediu, în conformitate cu cerințele europene.

Noul proiect va permite creșterea capacității de producție în cadrul ecovalor SRL prin investiții în echipamente de înaltă tehnologie și în hale de producție.

Ecovalor SRL este organizaţia de management al deşeurilor a Holcim România SA, care deţine două platforme de gestionare a deşeurilor în Aleşd şi Câmpulung.

Holcim Romania deţine 2 fabrici de ciment în Câmpulung şi Alesd, o staţie de măcinare şi un terminal de ciment la Turda, 15 staţii ecologice de betoane, 3 staţii de agregate, 2 staţii de lianţi speciali şi un terminal de ciment în Bucureşti. Holcim Romania are aproximativ 1.000 angajați.

Holcim este unul dintre cei mai importanţi furnizori de ciment şi agregate (nisip şi pietriş), betoane şi asfalt, dar şi servicii aferente acestor domenii de activitate. Grupul deţine participaţii minoritare şi majoritare în circa 70 de ţări, pe toate continentele.

Co-procesarea deşeurilor în fabricile de ciment înseamnă valorificarea integrală a conţinutul mineral şi energetic al deşeurilor, fiind astfel pe deplin integrată în procesul de fabricare a cimentului.

Co-procesarea reprezintă un standard industrial, care se desfăşoară în conformitate cu strategiile de management al deşeurilor din România şi Uniunea Europeană.