Profitul net pe S1 2015 s-a situat la nivelul de 603,4 milioane lei (135,7 milioane euro), susţinut de costurile de risc substanţial mai reduse ca rezultat al unei calităţi mai bune a bilanţului după o restructurare extensivă a portofoliului de credite în 2014.

În activitatea bancară de retail, performanţa ridicată a reţelei de sucursale a generat volume noi de credite garantate mai ridicate cu 34% anual, respectiv o producţie nouă de credite Prima Casă în creştere anuală de 66%. Soldul creditelor performante retail a fost de aproximativ 16,9 miliarde lei, în contextul unui volum al creditelor rambursate sau ajunse la maturitate mai mic decât al creditelor nou acordate. Cu o valoare de 9,9 miliarde lei, portofoliul total de credite pentru locuinţe a continuat să crească faţă de 9,45 miliarde lei la sfârşitul anului 2014.

În activitatea corporate, portofoliul de credite nou acordate s-a ridicat la un miliard lei, în prima jumătate a anului, în timp ce volumul total al creditelor corporate performante s-a ridicat la aproximativ 11,9 miliarde lei, faţă de 11,5 miliarde lei la finalul anului 2014. Volumul de credite noi aprobate este din ce în ce mai ridicat, susţinut de un flux solid de afaceri noi de o calitate mai bună, în special pe segmentele de descoperit de cont, capital de lucru şi finanţarea lanţurilor de aprovizionare.

Potrivit BCR, aceste finanţări nou acordate în economie s-au coroborat cu distribuţia reuşită a produselor subsidiarelor BCR, incluzând fondurile Erste Asset Management, BCR Banca pentru Locuinţe şi BCR Pensii.

Veniturile nete din dobânzi au scăzut cu 17,5%, la 1,013 miliarde lei (224,9 milioane euro), de la 1,228 miliarde lei (276,1 milioane euro) în S1 2014, considerând rezolvarea accelerată a portofoliului de credite problematice şi eforturile de a oferi preţuri competitive pe piaţă, într-un context de continuă rebalansare a noilor volume de credite retail către producţia de credite garantate şi un mediu dominat de o rată mai mică a dobânzii.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu 5,2%, la 341,9 milioane lei (76,9 milioane euro), de la 360,6 milioane lei (86 milioane euro) în S1 2014, pe seama comisioanelor mai mici din administrarea creditelor şi conturilor curente.Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 39,6%, la 122,9 milioane lei (27,7 milioane euro), de la 203,6 milioane lei (45,7 milioane euro) în S1 2014 datorită activităţii mai reduse de tranzacţionare.

Venitul operaţional a scăzut cu 16,8%, la 1,5 miliarde lei (337,4 milioane euro) de la 1,804 miliarde lei (405,4 milioane euro) în S1 2014, în special datorită veniturilor nete din dobânzi mai reduse, împreună cu un rezultat din tranzacţionare mai scăzut. Cheltuielile administrative generale în S1 2015 au ajuns la 721,9 milioane lei (162,4 milioane euro), mai ridicate cu 2% comparativ cu 707,6 milioane lei (158,9 milioane euro) în S1 2014.

Realizarea ţintelor privind costurile, stabilite în planul de redresare şi susţinută de concentrarea continuă asupra îmbunătăţirilor productivităţii, este de aşteptat să se traducă în investiţii semnificative în infrastructura băncii în semestrele următoare, precizează banca.

Raportul cost-venit a avansat la 48,1% în S1 2015, faţa de 39,2% în S1 2014. Pierderile nete din deprecierea activelor financiare care nu sunt măsurate la valoarea justă prin profit şi pierdere au înregistrat valoarea de -26,2 milioane lei (-5,9 milioane euro) în S1 2015, faţă de o sarcină negativă de -1,306 miliarde lei (-293,6 milioane eur ) în S1 2014, datorită eforturilor reuşite de a rezolva moştenirea de credite cu probleme. Costurile de risc substanţial mai mici au fost generate în principal de o calitate mai ridicată a portofoliului de credite performante (NPL), de generarea mai mică de NPL-uri în portofoliul de credite ipotecare, precum şi mai puţine cazuri de neplată în primul semestru şi recuperări mai ridicate în segmentul corporate faţă de baza stabilită în S2 2014, ca urmare a revizuirii extensive a portofoliului.

Rata NPL2 de 23,1%, la 30 iunie 2015, a fost semnificativ mai mică faţă de 29,3% la 30 iunie 2014, în pofida reducerii generale a portofoliului de credite determinată de recuperări, vânzări de portofolii NPL şi scoateri în afara bilanţului. Rata de acoperire a NPL s-a situat la 76,9%, semnificativ peste nivelul de 64,6% din iunie 2014.

Raportul de solvabilitate conform standardelor locale (doar banca) în mai 2015 se afla la nivelul de 19,6%, cu mult peste cerinţele obligatorii ale Băncii Naţionale a României (minim 10%). BCR îşi menţine în continuare rata de solvabilitate ridicată, dovedind astfel capacitatea şi angajamentul de susţinere a creşterii creditării sustenabile atât în linia de afaceri retail cât şi în linia de afaceri corporate, menţionează BCR.

Depozitele de la clienţi au fost în uşoară scădere cu 1,5% la 39,304 miliarde lei (8,788 miliarde euro) la 30 iunie 2015, faţă de 39,922 miliarde lei (8,905 miliarde euro) la 31 decembrie 2014, considerând faptul că evoluţia pozitivă a depozitelor retail a fost compensată de o scădere sezonieră a depozitelor corporate. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca beneficiază de surse de finanţare diversificate, incluzând compania mamă, scrie agerpres.