Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda României asistenţă tehnică în vederea creşterii ratei de absorbţie a fondurilor UE în actualul exerciţiu bugetar, dar şi în perioada 2014-2020, în baza unui acord semnat cu ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, relateaza Mediafax.

Într-o primă etapă, BERD va acorda asistență tehnică în domenii privind eficienţa energetică, dezvoltarea de servicii și proiecte municipale, precum și exploatarea privată şi comercială a infrastructurii, inclusiv pentru stabilirea tarifelor care pot să promoveze exploatarea comercială.

Costurile expertizei furnizate de BERD în baza acestui acord vor fi rambursate din asistenţa tehnică cuprinsă în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune de care beneficiază România, respectiv Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi axele prioritare de asistenţă tehnică din cadrul Programului Operaţional Regional și a Programului Operaţional Sectorial Mediu.

România nu îşi asumă angajamente financiare suplimentare față de cele deja asumate prin programele operaţionale derulate în prezent, respectiv asigurarea contribuţiei naţionale de 10-25% la asistenţa tehnică implementată prin fondurile structurale şi de coeziune.