"Începând cu data de azi, 1 septembrie a.c., pe website-ul BNR (în secţiunea 'Conducere şi organizare') vor fi publicate informaţii legate de politica salarială din Banca Naţională a României. Informaţiile vor fi actualizate anual. Pentru conducerea executivă (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori) se publică următoarele date: veniturile standard lunare nete formate din salariul net lunar şi indemnizaţia lunară netă primită în calitate de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Consiliului de Administraţie", a explicat Suciu.

Potrivit acestuia, la aceste venituri se adaugă alte drepturi băneşti, acordate anual, în cuantum total de maximum 2,6 salarii lunare nete, indemnizaţia de pensionare, diferenţiată după caz, în funcţie de vechimea în BNR (în cuantum de maxim 12 salarii, după minimum 6 ani de vechime), participarea la profitul realizat de BNR în funcţie de rezultatele financiare anuale, după impozitare şi virarea celorlalte obligaţii (în sumă de maxim un salariu lunar net).

Pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie se publică indemnizaţiile nete lunare şi alte venituri, conform legii (de exemplu, în anul 2015 membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu indemnizaţia lunară).

Potrivit datelor BNR, guvernatorul Mugur Isărescu are un salariu net de 42.727 lei la care se adaugă indemnizaţia de membru al Consiliului de Administraţie al băncii, de 18.476 lei. Prim-viceguvernatorul Florin Georgescu primeşte un salariu net de 40.430 lei şi o indemnizaţie de membru al CA de 18.313 lei iar viceguvernatorul Liviu Voinea încasează un salariu de 37.764 lei şi o indemnizaţie de membru al CA de 17.103 lei.

În plus faţă de salariul lunar, se acorda anual şi alte venituri precum o indemnizaţie de vacanţă, care reprezintă 100% din salariul net lunar, alte drepturi băneşti de maximum 1,6 salarii nete lunare precum şi o sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit, care variază în funcţie de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăşi un salariu net lunar.

La încetarea contractului individual de muncă, salariaţii băncii centrale beneficiază de o indemnizaţie de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiţia ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă. Pentru salariaţii care au lucrat în BNR mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, indemnizaţia de pensionare se acordă diferenţiat, astfel: 5 ani - 10 salarii, 4 ani - 8 salarii, 3 ani - 6 salarii.

Membrii Consiliului de Administraţie nu beneficiază de bonus de performanţă.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al BNR, Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy şi Virgiliu-Jorj Stoenescu, primesc o indemnizaţie netă lunara de membru al CA în valoare de 17.103 lei şi pot beneficia şi de alte venituri conform legii. "În anul 2015, unii membri neexecutivi au primit încă o sumă echivalentă cu o indemnizaţie netă", precizează reprezentanţii băncii centrale.

BNR a publicat, de asemenea, pe pagina de Internet şi nivelurile minime şi maxime aferente salariilor nete pentru funcţiile de conducere din instituţie. Astfel, în Centrala BNR, venitul lunar al unui director din BNR este de minim 7.821 lei şi maxim 31.063 lei, în timp ce un director adjunct câştigă între 6.141 lei şi 22.427 lei iar un şef serviciu între 5.261 lei şi 14.667 lei. La nivel teritorial, venitul net al unui director variază între 6.414 lei şi 15.347 lei iar cel al unui şef de serviciu pleacă de la 5.261 lei şi poate ajunge la 9.218 lei.

Salariaţii băncii pot primi şi un bonus de performanţă anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării profesionale , în cuantum situat între 25% lşi 100% din salariul lunar, precizeaza agerpres.