Anul trecut, cifra de afaceri din operaţiuni de factoring a crescut cu 19% comparativ cu 2011, factoringul fiind unul dintre produsele cu cele mai semnificative creşteri înregistrate în această perioadă. În structură, operaţiunile de factoring intern deţin ponderea cea mai importantă, 78%, în timp ce operaţiunile de factoring de export reprezintă 13%, iar cele de import, 9%. Astfel, comparativ cu  2011 se remarcă creşterea cu 8% a operaţiunilor de factoring intern şi o scădere în zona celor de factoring internaţional, cu o pondere de 4% în totalul cifrei de afaceri din activităţi de factoring.

Din punctul de vedere al tipului de operaţiuni - cu regres şi fără regres -, cea mai mare pondere, respectiv 80%, o deţin operaţiunile fără regres, ceea ce înseamnă că, mai mult decât în anii anteriori, companiile au devenit din ce în ce mai preocupate de identificarea de soluţii pentru acoperirea riscului de neplată aferent portofoliului de creanţe. Accesând produsul factoring fără regres, clienţii beneficiază de avantajele unei finanţări imediate, de un management profesionist al creanţelor şi, în acelaşi timp, de certitudinea încasării acestora în situaţii de insolvenţă sau de neplată prelungită a debitorilor.
Profilul clienţilor care au apelat la factoring în această perioadă rămâne divers: de la companii locale foarte mici, cu cifră de afaceri de până la 5 milioane euro, la companii multinaţionale, acestea din urmă deţinând şi cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri.

„BRD a optimizat şi diversificat portofoliul de produse pe acest segment de activitate astfel încât să răspundă nevoilor tuturor categoriilor de clienţi, fie că vorbim despre finanţare şi administrare a creanţelor în cazul societăţilor mici şi mijlocii sau de produse de factoring fără regres „taylor made”, care permit deconsolidarea creanţelor din bilant în cazul companiilor mari, multinaţionale. Banca noastră a dezvoltat şi  promovat, de asemenea, operaţiunile de “reverse factoring”, prin care furnizorii unor companii puternice, în baza unor parteneriate încheiate cu banca, pot beneficia de operaţiuni de factoring în condiţii preferenţiale”, a spus Anca Dogaru, directorul Direcţiei Factoring a BRD-Groupe Société Générale.

BRD este prima bancă din România care a introdus în oferta sa, în 1993, operaţiunile de factoring, afiliindu-se în acelaşi an la Factors Chain International. În anul 2004, banca a devenit membru cu drepturi depline in această organizaţie, iar din 2011 este membru fondator al Asociaţiei Române de Factoring şi membru în Comitetul Director al acesteia.