Conform instituţiei, începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil, emitenţii vor distribui dividendele şi orice alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.

'În contextul schimbărilor legislative recente, în urma cărora dividendele se vor distribui centralizat prin Depozitarul Central, lucrăm permanent la îmbunătăţirea acestui serviciu în scopul identificării de soluţii cât mai flexibile care să răspundă în cât mai mare măsură nevoilor emitenţilor şi acţionarilor. Începând cu acest an procesul se va desfăşura într-un mod mult mai eficient şi mai predictibil, nu vor mai exista reguli diferite de distribuire a dividendelor de la un emitent la altul şi va fi asigurat tratamentul egal al investitorilor. Aşadar, după reducerea recentă a comisioanelor aferente acestor operaţiuni, facem demersuri pentru creşterea numărului de agenţi de plată prin intermediul cărora Depozitarul Central va distribui sumele de bani cuvenite acţionarilor, pentru a da posibilitatea emitenţilor să îşi desemneze instituţia financiară pe care o preferă, pentru desfăşurarea acestor operaţiuni', a declarat Silvia Buicănescu, director general al Depozitarului Central.

Distribuirea dividendelor prin intermediul Depozitarului Central se va efectua astfel: pentru acţionarii care sunt clienţi ai unor intermediari participanţi ai Depozitarului Central, plata se va face prin intermediul Depozitarul Central şi al respectivilor participanţi; pentru acţionarii care nu au cont deschis la un intermediar, plata se va face de către Depozitarul Central, prin intermediul agentului de plată desemnat de către emitentul la care respectivul acţionar are deţineri, cu condiţia ca respectivul agent de plată să fi încheiat un contract în acest sens cu Depozitarul Central.

Serviciul de distribuire a dividendelor prin intermediul Depozitarului Central se adresează atât emitenţilor listaţi pe pieţele reglementate, celor tranzacţionaţi pe sistemele alternative de tranzacţionare, cât şi societăţilor care nu mai sunt prezente pe piaţa de capital, dar care sunt preocupate de asigurarea unui tratament corect şi egal al acţionarilor.