Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a costurilor legate de finanțarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

'Schema României permite întreprinderilor care consumă multă energie electrică și sunt expuse în același timp la comerțul internațional să rămână competitive fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică', a declarat vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, Joaquín Almunia.

În luna iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuția la finanțarea energiei din surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoare cu un nivel foarte ridicat de electro-intensitate și de expunere comercială. Contribuția beneficiarilor la sprijinul pentru energia din surse regenerabile va fi redusă cu 85%, 60% sau 40% în cazul în care aceștia demonstrează o electro-intensitate de peste 20%, cuprinsă între 10% și 20%, respectiv cuprinsă între 5% și 10%.

Comisia a evaluat compatibilitatea acestei măsuri cu dispozițiile prevăzute în noile Orientări privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei, adoptate în aprilie 2014. În urma investigației s-a constatat că reducerile se limitează la societățile care își desfășoară activitatea în sectoarele recunoscute în cadrul orientărilor ca fiind în același timp electro-intensive și expuse la comerțul internațional.

Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare la 1 decembrie 2014 și va expira la 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la aproximativ 75 de milioane euro pentru aproximativ 300 de beneficiari, scrie Agerpres in pagina electronica.