Societatile straine pot opera, de exemplu in Liban, fie prin filiale sau sucursale fie birouri de reprezentare.
 
Filialele au personalitate juridica libaneza si patrimoniu propriu, putand opera direct  prin  toate formele de activitate legale, ca si societatile libaneze. 
 
Birourile de reprezentare nu au personalitate juridica libaneza si nu au un patrimoniu distinct fata de firma mama. Ele reprezinta entitati necomerciale, nefiind supuse impozitarii si fiind autorizate sa comercializeze numai produsele si/sau serviciile firmei mama.
 
Formalitatile de inregistrare parcurg, atat pentru filiale cat  si pentru birouri de reprezentare, urmatoarele etape : 
1. Se depun, la Ministerul Economiei si Comertului din Liban, urmatoarele documente :  
- declaratie pe proprie raspundere, semnata de Directorul filialei sau biroului de 
reprezentare, continand : 
 datele asociatilor (altii decat actionarii sau comanditarii), 
 obiectul de activitate, 
 tipul societatii, 
 locul unde societate mai are alte sucursalel sau birouri comerciale in Liban sau 
in alte tari, 
 capitalul social al firmei mama. 
- extras al actului constitutiv al societatii, autentificat de ambasada libaneza din tara de origine si de Ministerul libanez al Afacerilor Externe, tradus apoi in limba araba de un traducator autorizat si certificat de Ministerul de Justitie din Liban 
- decizia consiliului de conducere al firmei mama privind deschiderea in Liban a unei filiale sau birou de reprezentare, certificata de ambasada libaneza din tara de origine si de Ministerul libanez al Afacerilor Externe, tradusa apoi in  limba araba de un traducator autorizat si certificata de Ministerul Justitiei din Liban 
- numirea unui director  al filialei sau biroului de reprezentare, de catre consiliul de conducere al firmei mama, certificata de ambasada libaneza din tara de origine si de Ministerul libanez al Afacerilor Externe, tradusa apoi in limba araba de un traducator autorizat si certificata de Ministerul Justitiei din Liban 
- numirea unui avocat, certificata de un notar public, daca se realizeaza in Liban, sau de compania mama daca se realizeaza in tara de origine.
 
2. Ministerul Economiei si Comertului studiaza documentele intr-o perioada de maxim 7 zile, si, in cazul in care acestea indeplinesc  criteriile cerute, solicitantul va plati, la Ministerul de Finante din Liban, taxa de inregistrare  in valoare de 1.800.000 lire libaneze (cca. 1.200 USD).
 
3. Copia albastra a chitantei  de plata va fi transmisa de  catre solicitant Ministerului Economiei si Comertului care, intr-o perioada de maxim 10 zile, va emite o copie a Autorizatiei de functionare a noii societati.
 
4. Solicitantul va publica aceasta copie in Gazeta Oficiala (cca. 5.000 lire libaneze per rand) si va prezenta chitanta de plata la Ministerul Economiei si Comertului care va emite imediat originalul Autorizatiei de functionare.
 
5. Solicitantul va prezenta aceasta Autorizatie, impreuna cu un set de copii autentificate a tuturor documentelor depuse anterior la Ministerul Economiei si Comertului, la Registrul Comertului din Liban si va plati o taxa de 900.000 lire lbaneze (cca. 600 USD).