Potrivit Arhiepiscopiei, sentinţa pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa rămâne astfel irevocabilă.

Dreptul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de a cere şi obţine protecţia legală prin demolarea turnului Cathedral Plaza şi readucerea terenului pe care a fost edificată această construcţie la destinaţia iniţială (de parc), a devenit o realitate juridică incontestabilă, spun reprezentanţii Arhiepiscopiei.

„Construirea fără autorizaţie valabilă îndreptăţeşte la demolare şi corespunde unui interes public. De asemenea, legiuitorul şi-a mai propus să confere monumentelor istorice o zonă de protecţie menită să asigure atât conservarea acestora, punerea lor în valoare, cât şi protejarea victimelor oricărei agresiuni civile prin repararea integrală şi în natură a prejudiciului produs” se evidenţiază în motivarea sentinţei din 28 iunie 2012 a Tribunalului Dâmboviţa.

În acest fel, Justiţia nu numai că reconfirmă temeinicia demersului judiciar, început încă din 2006, prin cererea de anulare a autorizaţiei de construire şi oprire a lucrărilor, ci autorizează irevocabil desfiinţarea clădirii nelegale, dovedeşte legitimitatea demersurilor întreprinse deja de Primarul Municipiului Bucureşti, prin somarea beneficiarului clădirii, de a trece la demolarea benevolă a acesteia, dar şi obligă autoritatea publică să îndeplinească efectiv acest act de justiţie şi reparaţie a prejudiciului public şi a celui suferit de Arhiepiscopie, ca proprietară a două monumente istorice de mare valoare artistică şi istorică, subliniază reprezentanţii Arhiepiscopiei.

„Răspunsul pozitiv din partea instanţelor, prin aplicarea strictă a legii, reprezintă îndeplinirea ultimei cerinţe a autorităţilor publice, pentru ca acestea să treacă la desfiinţarea clădirii Cathedral Plaza. Impactul juridic este extrem de important, din acest moment fiind imposibilă reautorizarea clădirii ilegale, întrucât o astfel de procedură ar contraveni puterii unei hotărâri irevocabile prin care se dispune desfiinţarea construcţiei”, a declarat Înaltpreasfinţitul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti.