"Cu unanimitate de voturi decide: admite obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I punctul 5 și art. II punctul 3 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253 indice 1 din Codul Penal și constată că aceste dispoziții sunt neconstituționale în raport de criticile formulate", se arată în minuta CCR.
Decizia CCR este definitivă și general obligatorie și se comunică președintelui României, precizeaza Agerpres in pagina electronica.