CCR a analizat marţi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.257 alin.(2) lit.e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ridicată de Alexandra Cristina Pană în dosarul nr.74649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

"Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandra Cristina Pană (...) şi constată că dispoziţiile art.257 alin.(2) lit.e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt neconstituţionale în măsura în care obligă persoanele ce datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribuţii cumulat cu cea datorată asupra veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere şi din alte venituri care se supun impozitului pe venit", se arată într-un comunicat al CCR transmis marţi AGERPRES.

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.