"În ultimul deceniu au fost înregistrate unele rezultate pozitive pe de o parte datorită luării unor măsuri specifice privind eficienţa, dar pe de altă parte, din păcate, şi din cauza efectelor crizei economice. Conform unui studiu elaborat de grupul de lucru pe energie al Consiliului Investitorilor Străini (FIC), România ocupă locul 3 în rândul celor mai intensive state din punct de vedere energetic din Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, aici se folosesc mai multe resurse energetice pentru generarea PIB decât în majoritatea celorlalte ţări", se arată într-un comunicat al FIC.

Potrivit reprezentanţilor investitorilor străini, consumul de energie poate fi redus substanţial în sectoarele industrial, comercial şi casnic, iar în scurt timp trebuie luate decizii privind politicile pentru implementarea noii Directive europene din domeniul eficienţei energetice.

"România trebuie să-şi stabilească o serie de obiective realiste pentru eficienţa energetică şi să aplice politici echilibrate şi eficiente de cost pentru a evita distorsionarea pieţei. Trebuie să stimuleze în continuare investiţiile în eficienţa energetică şi în tehnologiile nepoluante pentru a-şi reduce dependenţa de combustibilii fosili cu atât mai mult cu cât este posibil ca în viitor preţurile acestora să crească. Fondurile europene pot fi mai bine utilizate pentru a încuraja investiţiile în acest domeniu mai ales că aceste fonduri sunt cea mai consistentă şi mai puţin costisitoare sursă de finanţare disponibilă în momentul de faţă pentru România", meţionează sursa citată.

Pentru a atrage investiţii în sectorul eficienţei energetice, dar şi în alte forme din lanţul de valori energetice, România trebuie să adopte un cadru legislativ caracterizat prin stabilitate, predictabilitate, transparenţă şi uşurinţă în aplicare. FIC a fost înfiinţat în 1997 şi are în prezent 124 de companii membre, ale căror investiţii cumulate reprezintă aproximativ 35 miliarde euro, adică aproape două treimi din totalul investiţiilor străine directe realizate în România din 1990 până în prezent.