Planul de acțiune al OCDE propune un număr de măsuri care pot fi puse în practică de fiecare autoritate fiscală pentru a preveni dubla ne-impozitare și pentru a asigura astfel coerența impozitării profitului la nivel internațional” afirma Teodora Alecu, Ph.D, Director in KPMG in Romania, Servicii de Preturi de Transfer.

Printre principalele domenii vizate de aceste măsuri se află economia digitală și dezvoltarea de noi reguli internaționale care să faciliteze atât impozitarea directă, cât și cea indirectă, în cadrul economiei digitale; prevenirea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor fie prin deplasarea activelor necorporale între societățile afiliate, fie prin deducerea unor dobânzi excesive, precum și modalități de a îmbunătăți transparența în ceea ce privește tranzacțiile intra-grup.

Cu toate acestea, este dificilă implementarea de modificări în legislațiile locale, în scopul neutralizării efectelor instrumentelor hibrid (spre exemplu, dubla ne-impozitare sau dubla deducere) și al evitării abuzurilor în aplicarea prevederilor convențiilor de evitare a dublei impuneri (“tratate”), modificări care să fie, totodată, în conformitate cu reglementările internaționale. În acest sens, OCDE propune dezvoltarea de noi reguli fiscale care ar trebui îndeplinite de societățile care doresc să încheie noi tratate. În acest context, societățile multinaționale ar fi obligate să furnizeze autorităților fiscale mai multe detalii cu privire la alocarea globală a veniturilor obținute, activitățile economice efectiv desfășurate sau taxele și impozitele plătite în fiecare dintre țările în care operează.

„O altă problemă luată în considerare în cadrul acestui plan se referă la modificarea definiției sediului permanent pe baza contractelor de comisionare sau scutirilor de la impozitare date de specificul activității, abordând totodată și problema atribuirii profiturilor”, explica Niculae Done, Senior Tax Partner, KPMG in Romania.

În scopul implementării planului de acțiune, OCDE își propune ca până în luna decembrie a anului 2015 să realizeze modificări atât în Modelul de Convenție Fiscală al OCDE, cât și în Ghidul Prețurilor de Transfer pentru a asigura reflectarea cât mai clară a activităților generatoare de venituri în baza de impozitare.