Banca de stat va acorda credite în lei, cu o dobândă variabilă compusă din ROBOR (rata dobânzii la împrumuturi pe piaţa interbancară românească) la şase luni + 3 pp, actualizată semestrial, potrivit unui anunţ al Direcţiei de Implementare Programe pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Beneficiarii vor primi garanţii de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM pentru 80% din valoarea creditului şi o perioadă de graţie de maximum 12 luni.

Clienţii eligibili sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, cu capital social integral privat şi care nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

De asemenea, firmele trebuie să aibă cel mult doi ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul programului. Prin program se finanţează implementarea planurilor de afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Astfel, sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile, care acoperă maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar, la care se adaugă un credit bancar, reprezentând minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar.

Instituţia de credit parteneră poate acorda credit şi pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului, dar în afara programului.De asemenea, în cadrul programului, beneficiarii pot obţine o schemă de finanţare fără credit bancar, care curprinde o alocaţie financiară nerambursabilă de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar şi o contribuţie proprie de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2013, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile (AFN) este de 20 de milioane de lei, iar prin implementarea acestuia se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de beneficiari, scrie Mediafax.