- Creditul Soluţia BT în lei acordat de Banca Transilvania poate fi accesat atât la o  dobânda variabilă, de 9,29%, raportată la ROBOR 6 luni, cât şi cu dobândă fixă de 6,90% ţn primii doi ani şi ulterior variabilă. Pentru varianta cu dobândă fixă în primii doi ani, DAE are o valoare de 7,12%, în cazul unui împrumut în valoare de 10.000 lei pe o perioadă de 5 ani. Comisionul de analiză a dosarului este zero, iar cel de administrare a creditului se percepe anual, într-o singură tranşă, avand o valoare de 150 lei. Pentru creditele cu o valoare de cel puţin 25.000 euro, echivalent în lei, este obligatorie încheierea unei asigurări de viaţă la 20% din valoarea creditului. În cazul în care clientul nu îşi incasează venitul în cont BT, aceştia nu beneficiază de reducerea cu 0,5 p.p. a dobânzii.


- Prin creditul de refinanţare nevoi personale ING Personal cu asigurare, ING Bank poate acorda o sumă maximă de 13.350 de euro, în echivalent. Dobânda variabilă este de 10,85%, raportată la ROBOR la 3 luni, iar DAE este de 11,89%, pentru un împrumut de 10.000 de lei pentru o perioadă de 5 ani. Costul asigurării este de 0,03 %/lună din suma asigurată. Comisionul de administrare este de 1%, iar cel de analiză, de 105 lei, ambele aplicându-se la început. Marja adăugată de bancă indicelui de referinţă ROBOR 3 luni este personalizată în funcţie de: încasarea salariului în contul băncii, istoricul clientului sau perioada de creditare.

- Creditul de refinanţare de la Credit Agricole are o dobândă variabila de 11,48%, iar DAE, pentru 10.000 de lei pe o perioadă de 5 ani, este de 12,1%. Gradul de îndatorare al solicitantului poate ajunge până la 64%, iar banca ia în calcul o gamă variataă de venituri: salarii, pensii, drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din profesii liberale, venituri obţinute de navigatori. Asigurarea costă 0,2%/lună, iar comisionul de analiză a dosarului este de 913 lei şi se aplică la început. În cazul în care se doreşte conversia valutară a creditului de refinanţare, comisionul perceput este de 0,5%. Suma maximă poate ajunge la 30.000 de euro.

- Creditul Expresso ReStart oferit de BRD are o dobândă fixă de 7,25%, iar  DAE, pentru un credit în valoare de 10.000  lei pe o perioadă de 60 de luni, ajunge 12,74%. Comisionul lunar de administrare este de 0,4%. Banca acceptă o gamă largă de venituri, dar solicitantul beneficiază de analiza gratuită a dosarului  doar în condiţiile in care doreşte să refinanţeze un credit de la altă bancă şi are salariul domiciliat în cont BRD.

- Pentru creditul acordat de Garanti Bank, cu o dobânda fixă de 10,44%, DAE are o valoare de 13,62%, în cazul unui împrumut de 10.000 lei, pe o perioadă de 60 de luni. Pentru a contracta acest imprumut, solicitanţii vor plăti un comision de analiza a dosarului în valoare de 200 lei şi un comision lunar de administrare de 0,2%, aplicat la sold. Asigurare de protecţie a venitului este gratuită. Clientii standard nu beneficiază de o dobândă redusă dacă nu încasează venitul în cont Garanti Bank.


- Creditul de refinantare fără ipotecă de la Banca Românească este destinat refinanţării oricărui tip de facilitate de credit, precum credite de consum, carduri de credit şi overdraft pe card de salariu.
Dobanda este variabilă, 10,92%, iar pentru o finanţare de 10.000 de lei pentru o perioadă de 5 ani, DAE este de 14,16%. Suma maximă este de 45.000 de lei, pentru o perioadă care nu trebuie să depăşească 120 de luni. Analiza dosarului este gratuită, iar banca acceptă mai multe tipuri de venit: salarii, pensii, bonuri de masă, venituri din profesii liberale, venituri din drepturi de autor, chirii. În cazul clienţilor care deţin deja un produs de creditare acordat de bancă, ultima factura de utilităţi nu este necesară.

- Creditul de nevoi personale fără ipotecă pentru refinanţarea împrumuturilor detinute la BCR are o dobândă de 13,9%, iar în condiţiile unei finanţări de 10.000 de lei pe o perioadă de 5 ani, DAE este de 14,82%. Asigurarea de viaţă încheiată cu Asigurări de Viaţă VIG este gratuită, iar comisionul de analiză a dosarului este de 250 de lei. Banca nu percepe acest comision dacă solicitantul este deja client BCR. Suma maximă este de 19.556 de euro, ce poate fi acordată pentru cel mult 60 de luni.

- Refinanţarea acordată de OTP Bank are o dobândă variabilă, raportată la ROBOR 3 luni, iar pentru un credit de 10.000 de lei pe o perioadă de 5 ani, DAE este 14.82%. Asigurarea pentru risc de deces este gratuită pe toată perioada de creditare. Banca acceptă o gamă largă de venituri şi nu percepe comision de analiză a dosarului şi de administrare. ÎÎn cazul in care se apelează la un codebitor pentru obţinerea unei sume mai mari, acesta trebuie să aibă acelaşi domiciliu cu debitorul principal.

- Creditul de refinanţare acordat de CEC Bank are o dobâandă variabilă de 10,93%, raportată la ROBOR 3 luni, iar DAE are o valoare de 15.54%, fiind calculată pentru un credit de 10.000 lei pe o perioada de 5 ani. Banca aplică un comision lunar de 0,3% la sold şi un comision de analiza a dosarului de 250 lei. Se acceptă o gama larga de venituri şi se oferă gratuit poliţa de asigurare privind protecţia creditelor în urmatoarele cazuri: deces din boală sau accident, invaliditate permanentă totală, şomaj involuntar. Clienţii beneficiază, de asemenea, de o perioadă de graţie de până la 12 luni.

- Pentru creditul de refinanţare fără ipotecă de la Alpha Bank, dobânda este de 9,98%, iar DAE este de 15,14%, în cazul unui împrumut de 10.000 de lei pe o perioadă de 5 ani. Analiza dosarului costă 182 lei şi se aplică la început, iar comisionul de administrare este de 0,35 %/lună. Suma accesată nu trebuie să depăşescă 10.000 de euro, iar perioada maximă este de 60 de luni.