Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă este o societate comercială la care statul român deține 100% din capitalul social, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind cel mai mare operator de transport feroviar de marfă din România. CFR Marfă, aflata pe lista întreprinderilor publice monitorizate în cadrul acordului cu Fondul Monetar Internațional (FMI), dispune de un parc de material rulant alcătuit din 39.000 de vagoane din care 23.000 de vagoane utilizate în mod curent și 900 de locomotive. Activele companiei au fost evaluate la circa 1,3 miliarde de lei. Numărul de salariați este de circa 9.000.

Procesul de pregătire a privatizării 'CFR Marfă' a demarat în 2008, iar in februarie 2013 guvernul a aprobat strategia de privatizarea companiei prin vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni unui investitor strategic sau unui consorțiu format din investitori strategici și financiari, selecția urmând să se realizeze prin metode combinate cu criterii de precalificare a investitorilor, respectiv negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, apoi licitație cu ofertă în plic, conform legislației în vigoare. Criteriul de adjudecare a licitației a fost prețul oferit.

De asemenea, datoriile societății, a căror valoare se ridica la 2,3 miliarde de lei, urmau să fie transformate în acțiuni în cadrul procesului de privatizare, astfel încât investitorul să preia o societate ''curată". Din totalul datoriilor, în jur de 1,5 miliarde de lei reprezentau datoriile la stat ale CFR Marfă.

In ianuarie 2013, șeful Misiunii FMI, Erik de Vrijer, afirma că CFR Marfă, Oltchim și Hidroelectrica sunt cele mai importante companii de stat unde autoritățile române ar trebui să ia măsuri urgente si avertiza că Acordul României cu FMI va expira și nu va exista o altă înțelegere, dacă autoritățile române nu îndeplinesc până în iunie precondițiile asumate, printre care reducerea arieratelor si privatizarea CFR Marfă. Pe 5 aprilie, Relu Fenechiu anunța că prețul de pornire a licitației pentru 51% din acțiunile CFR Marfă era de circa 800 de milioane de lei, iar dosarul de prezentare putea fi achiziționat contra sumei de 10.000 de euro sau echivalent în lei. Valoarea stabilită pentru CFR Marfă era de 180 de milioane de euro, iar garanția de participare la licitație a fost stabilită la 10 milioane de euro.

"Am propus o garanție de participare de 10 milioane de euro, care va trebui depusă de participanții preselectați, care vor dori participe la faza a doua a licitației. De asemenea, în condițiile de precalificare există câteva condiții restrictive introduse, astfel încât să poată participa la această licitație doar persoane fizice sau juridice cu capabilitatea de a putea să dezvolte această activitate'', a spus Fenechiu.

Conform calendarului inițial de privatizare, participanții la licitație au fost nevoiți să depună 10.000 de euro sau echivalent în lei prin ordin de plată la Trezorerie sau într-un cont de la Eximbank. De asemenea, aceștia au semnat un angajament de confidențialitate, iar documentele de precalificare s-au depus până la data de 22 aprilie, orele 16.00. Deschiderea documentelor a fost stabilită pentru data de 23 aprilie, iar până pe 29 aprilie urma să se analizeze documentele și să se publice o listă scurtă cu cei precalificați.

Taxa pentru consultarea camerei de date a fost stabilită la 5.000 de euro.  După această etapă, urma negocierea pe baza ofertelor depuse, iar termenul de depunere a fost stabilit pe 8 mai, iar din 9 mai comisia de privatizare urma să poarte negocieri cu fiecare ofertant în parte. După ce era anunțată lista cu investitorii precalificați, câștigătorul pachetului de 51% din acțiunile CFR Marfă era cel care oferea prețul cel mai mare. În ceea ce privește statul, acesta păstra 49% din acțiunile companiei.

Mai multe termene ale licitației pentru privatizarea CFR Marfă au fost decalate, compania câștigătoare urmând să fie anunțată pe 20 iunie. Acestea nu au fost, însă, singurele modificări apărute în procesul de privatizare a CFR Marfă, Ministerul Transporturilor modificând două dintre condițiile impuse de criteriile de precalificare în cazul persoanelor care participă în cadrul unui Grup de Investitori.

Noile condiții prevedeau deținerea, de către unul sau mai mulți membri ai grupului de investitori, a unei licențe de transport de marfă sau a oricărei alte aprobări, în vigoare, emise de o autoritate competentă în domeniul transporturilor cu cel puțin trei ani înainte de data depunerii Documentelor de Participare, care a fost deținută neîntrerupt și fără încălcări semnificative în toată această perioadă. Anterior, nu se specifica faptul că o astfel de licență sau aprobare trebuie deținută de unul sau mai mulți membri ai grupului de investitori.

O altă modificare a vizat faptul că, în cazul persoanelor care participau la privatizare în cadrul unui Grup de Investitori, membrii grupului care îndeplineau cerința anterioară erau obligați să aibă, cumulat, o cifră de afaceri medie anuală în ultimii trei ani de cel puțin 30 de milioane de euro. În anunțul anterior, cerința privind cifra de afaceri de 30 de milioane de lei era impusă doar membrului Grupului de Investitori care deținea licența de transport marfă sau orice altă aprobare în vigoare, și nu cumulat.

Discuții au existat și privitor la valoarea CFR Marfă, de 180 de milioane de euro. Aceasta a fost stabilită de Asocierea Deloitte Consultanță, Mușat & Asociații și Systra, care a asigurat consultanța în procesul de privatizare a companiei. Deși au apărut critici cu privire la prețul de pornire a licitației, fostul ministru al Transporturilor, Anca Boagiu afirmând că CFR Marfă valorează în jur de două miliarde de euro, autoritățile au susținut în mod constant că suma de 800 de milioane de lei a fost prețul corect.

În ceea ce privește participarea investitorilor la procesul de privatizare a CFR Marfă, ministrul Fenechiu a anunțat, inițial, că 27 de companii importante și-au arătat interesul față de privatizarea CFR Marfă, iar opt dintre acestea și-au anunțat intenția clară de a participa la privatizare. În final, doar trei oferte au fost depuse pentru cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni (51%) la CFR Marfă, și anume OmniTRAX Inc. (SUA), Grup Feroviar Român (GFR) și Asocierea Transferoviar Grup — Donau-Finanz GMBH.

* * *

Toate cele trei oferte depuse pentru privatizarea CFR Marfă au fost respinse de comisia de privatizare din Ministerul Transporturilor, în urma verificării și analizării documentațiilor de participare depuse de potențialii investitori în cadrul procedurii de precalificare, pe motiv că au fost incomplete. Comisia de privatizare a hotărât reluarea procedurii, conform prevederilor legale, iar fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu a anunțat că autoritățile vor publica din nou, pe 16 mai, în presa internațională, anunțul de privatizare pentru CFR Marfă, procedura de privatizare urmând să fie reluată, iar termenul stabilit inițial de anunțare a câștigătorului, respectiv 20 iunie 2013, va fi respectat cu o întârziere de cel mult 2 — 3 zile.

* * *

Ministerul Transporturilor a republicat pe 16 mai anunțul privind vânzarea a 51% din acțiunile CFR Marfă, venitul mediu anual din activitatea de transport marfă al investitorilor interesați fiind redus de la 100 milioane euro, cum era în anunțul anterior, la 20 de milioane de euro. Câștigătorul licitației a rămas să fie anunțat pe 20 iunie 2013.

Potrivit noului anunț, vânzarea se va realiza prin metode combinate cu criterii de precalificare, constând în negociere pe bază de oferte preliminare și angajante, urmată de licitație cu ofertă în plic. Prețul de ofertă (prețul de pornire a licitației) era de 797,058 milioane lei pentru întregul pachet de acțiuni scos la vânzare. Oferta de vânzare este valabilă 180 de zile de la data publicării, cu posibilitatea de a fi prelungită.

Plata prețului acțiunilor urma să se facă într-o singură tranșă prin transfer bancar la data finalizării tranzacției.  Pentru participarea la licitația cu ofertă în plic, potențialii cumpărători care au depus documentele prevăzute au fost obligați să depună, până cel mai târziu pe 19 iunie, ora 12.00, documentele de participare care nu au fost solicitate în faza de precalificare, oferta de cumpărare în plic sigilat și dovada privind achitarea taxei de participare la licitație, în sumă de 20.000 euro.

Garanția de participare în sumă de 10 milioane euro sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua constituirii garanției urma să se constituie în favoarea MT, prin scrisoare de garanție bancară. În data de 20 iunie, ora 11.00, comisia de privatizare urma să deschidă plicurile cu documentele aparținând ofertanților prezenți. Verificarea și analizarea acestor documente a fost stabilită pentru aceeași zi, când urma să fie decis ofertantul adjudecatar.

* * *

Ca și la procedura precedentă, aceleași trei companii — Omnitrax INC, Grup Feroviar Român și Asocierea Transferoviar Grup — Donau Finanz GMBH — au depus oferte în etapa de precalificare pentru achiziționarea a 51% din acțiunile CFR Marfă și toate s-au calificat în etapa următoare a procesului de privatizare a companiei naționale de transport feroviar de marfă.

De asemenea, toate cele trei companii interesate de privatizarea CFR Marfă, aflate pe lista scurtă, au depus plicurile care trebuiau să conțină documentațiile de participare la negocierea pe bază de oferte preliminare și neangajante, în termenul prevăzut în anunț, respectiv 5 iunie.

Potrivit unui anunț al MT, doar doi investitori au rămas în cursa pentru privatizarea CFR Marfă, și anume Grup Feroviar Român și Asocierea Transferoviar Grup & Donau Finanz GMBH, după încheierea procedurii de verificare a documentelor depuse de companiile înscrise pe 'Lista scurtă' în etapa de negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante, compania americană OmniTRAX Inc. fiind eliminată, întrucât plicul depus nu conținea oferta preliminară și neangajantă și nici comentariile asupra contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Deși, OmniTRAX Inc. a depus, pe 14 iunie 2013, o contestație la procesul de privatizare a CFR Marfă și a solicitat suspendarea acestuia până la rezolvarea contestației, acest lucru nu a afectat derularea procesului de privatizare.  După eliminarea OmniTRAX Inc., Asocierea Transferoviar Grup & Donau Finanz GMBH s-a retras din cursa pentru CFR Marfă, GFR rămânând singurul potențial investitor care să preia pachetul de 51% de acțiuni ale companiei de transport feroviar.

Asocierea a anunțat că va contesta și ea procedura de privatizare a CFR Marfă, pe motiv că termenele impuse de Ministerul Transporturilor, în calitate de instituție publică implicată în procesul de privatizare, au fost prea strânse și nu a putut să-și realizeze propria evaluare.  Potrivit Asocierii, au fost depuse la Ministerul Transporturilor mai multe cereri de amânare, însă acestea au fost respinse 'în ciuda standardelor europene în materie de privatizări care impun acordarea unui termen de minim două luni pentru realizarea de către potențialii investitori a propriei evaluări'.

Pe 20 iunie, Grup Feroviar Român a fost declarată câștigătoare a competiției pentru privatizarea CFR Marfă, contra sumei de aproape 202 milioane de euro, după șapte ore de negocieri, întrucât, potrivit lui Relu Fenechiu, GFR a depus o ofertă care, deși a fost declarată conformă, la analiza ofertei financiare s-a constatat că investitorul a făcut o propunere de plată în rate a acestei sume. Ulterior, după negocierea cu autoritățile, GFR a fost de acord să plătească suma integral.

"Plata în rate a fost singura condiție pe care GFR a cerut-o și noi nu am fost de acord cu ea", a spus Fenechiu. În afară de cele 202 milioane de euro — prețul oferit pentru cele 51% din acțiunile CFR Marfă, GFR și-a asumat investiții de aproximativ 900 milioane de lei în compania de stat.

Tot pe 20 iunie, premierul Victor Ponta atrăgea atenția asupra faptului că procedura de privatizare a CFR Marfă nu s-a încheiat, subliniind că trebuie semnat contractul de privatizare și trebuie obținut avizul Consiliului Concurenței cu privire la poziția de monopol pe care ar putea-o avea GFR, în urma preluării CFR Marfă. De asemenea, mai trebuia plătită și suma de 202 milioane de euro pentru pachetul de acțiuni.

La rândul său, omul de afaceri Gruia Stoica, cel care controlează Grup Feroviar Român, dădea asigurări că va plăti cele peste 200 de milioane de euro în termenul prevăzut, pentru că altfel risca să piardă peste 30 de milioane de euro — zece milioane de euro garanția bancară de participare la licitație depusă la MT și alte 20,2 milioane de euro reprezentând garantarea tranzacției printr-un cont escrow.

Ulterior, au apărut declarații din partea președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit căruia preluarea CFR Marfă de către câștigătorul licitației — GFR — nu poate avea loc legal înainte de a primi undă verde din punct de vedere concurențial, fie de la București, fie de la Bruxelles. Acesta a arătat că instituția pe care o conduce a solicitat, încă din primăvara lui 2013, celor trei companii interesate de CFR Marfă informații cu privire la activitatea lor, însă acestea nu le-au oferit foarte multe detalii.

''Undeva, din primăvară, ne-am pus problema cum vom proceda atunci când va veni vorba despre procesul de privatizare a CFR Marfă. În acest sens, am cerut date de la toate companiile implicate, dar necazul a fost că n-am primit foarte multe astfel de date. Oameni au spus că sunt ocupați cu pregătirea ofertei, că nu au timp și că nu au resurse umane să înceapă să răspundă și la întrebările noastre. Deși am încercat să fim buni gospodari și să ne facem sanie vara și iarna căruță, nu suntem în relații foarte avansate cu aceste companii', a afirmat Chirițoiu.

El a spus că o cotă de piață a unei companii, cuprinsă între 75% și 80%, reprezintă o problemă, în mod normal cifra — cheie fiind de 40%.

Pe 24 iulie, Executivul aproba hotărârea privind privatizarea CFR Marfă. Hotărârea nr. 526/2013, pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acțiuni, a fost publicată în Monitorul Oficial pe 14 august, termenul de finalizare a tranzacției fiind stabilit la 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a actului normativ, în caz contrar contractul urmând să fie desființat de plin drept, fără a mai necesară punerea în întârziere, fără orice altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței.

Prețul de cumpărare a pachetului de acțiuni era de 904,98 milioane lei.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de vânzare de acțiuni (2 septembrie), Ministerul Transporturilor, Grup Feroviar Român și un agent escrow trebuiau să încheie un contract escrow care să fie anexă la contractul de vânzare de acțiuni având ca obiect, în principal, plata de către GFR a sumei de 90,498 milioane lei, reprezentând 10% din prețul de cumpărare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea contractului escrow.

Modalitatea de plată a prețului pachetului de 51% din acțiuni era plata integrală la data finalizării și consta în încasarea sumelor: echivalentul în lei a sumei de 10 milioane euro constituită de cumpărător cu titlu de garanție de participare; suma de 90,498 milioane lei reprezentând fondurile din contul escrow; diferența de preț până la concurența prețului de cumpărare oferit.

Finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acțiuni, constând în plata prețului de cumpărare și în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acțiuni urma să aibă loc sub condiția semnării contractului de escrow și depozitării de către cumpărător a sumei prevăzute pentru contul escrow și a realizării unor condiții suspensive.

Transferul dreptului de proprietate urma să se realizeze la data îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții: emiterea de către Consiliul Concurenței a unei adrese sau decizii în conformitate cu prevederile Legii concurenței și/sau emiterea unui asemenea document de către alte autorități de concurență competente; finalizarea de către vânzător a conversiei creanțelor deținute de stat asupra societății la data semnării contractului și definitivarea structurii capitalului social ca urmare a majorării de capital în baza conversiei; obținerea de către vânzător, după caz, de la finanțatorii interni și externi ai societății, a acordului acestora cu privire la modificarea structurii acționariatului, ca urmare a încheierii contractului, iar acordul nu va include condiții mai oneroase pentru societate față de termenii aplicabili potrivit contractelor de finanțare la data semnării; creditarea contului vânzătorului cu toate sumele datorate de GFR Ministerului Transporturilor reprezentând prețul de cumpărare și semnarea declarației privind transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni în registrul acționarilor și de acțiuni al societății.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, vânzarea pachetului de acțiuni a fost asumată de Guvernul României prin Hotărârea nr. 526/2013 pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare de acțiuni între stat, prin MT, în calitate de vânzător, și Societatea Comercială Grup Feroviar Român, în calitate de cumpărător.

"Până în acest moment, statul român, prin Ministerul Transporturilor și Guvernul României, a respectat toate angajamentele asumate și procedurile legale, aflându-se în termenii calendarului stabilit de privatizare a 'CFR Marfă'. Următoarele etape importante în finalizarea tranzacției sunt plata valorii acțiunilor de către cumpărător și transferul efectiv al acestora", afirma MT.

Contractul de privatizare pentru preluarea a 51% din acțiunile CFR Marfă a fost semnat pe 2 septembrie de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Cristian Ghibu — președintele comisiei de privatizare — și de directorul general al GFR, Sorin Chinde. Proprietarul Grup Feroviar Român /GFR/, Gruia Stoica, a declarat că banii aferenți achiziționării companiei CFR Marfă vor fi plătiți după ce se va intra în posesia avizului de la Consiliul Concurenței.

La rândul său, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că data la care ar putea fi obținut avizul instituției pentru preluarea companiei CFR Marfă de către Grup Feroviar Român (GFR) s-ar putea apropia de termenul maxim prevăzut de lege, respectiv cinci luni, și că acest lucru a fost adus foarte clar la cunoștința Executivului prin punctul de vedere al autorității de concurență transmis în momentul în care li s-a cerut avizarea HG 46/13 februarie 2013, privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă.

Pe 24 septembrie, noul ministru al Transporturilor, Ramona Mănescu, a declarat că procesul de privatizare a companiei CFR Marfă va fi reluat, dacă actuala procedură eșuează. Potrivit acesteia, data până la care Grup Feroviar Român poate depune garanția de 90,498 milioane lei, reprezentând 10% din prețul de cumpărare, este 4 octombrie, iar în 30 de zile trebuie achitată întreaga sumă pentru preluarea pachetului de 51% dintre acțiuni.

În plus, președintele Consiliului Concurenței atrăgea atenția, pe 28 septembrie, că documentația depusă de GFR la autoritatea de concurență pentru preluarea CFR Marfă este incompletă. Pe 2 octombrie, în schimb, acesta anunța că GFR a depus legal notificarea pentru a solicita aprobarea achiziției CFR Marfă, precum și o serie de completări, respectiv anexele la contractul de privatizare, care lipseau din dosarul depus anterior. În acel moment, GFR mai avea o serie de precizări de transmis, în special cele referitoare la definirea piețelor. Următoarea zi, pe 3 octombrie, Bogdan Chirițescu spunea că a cerut GFR acte suplimentare și că instituția se va concentra pe preluarea CFR Marfă, încercându-se un verdict sub termenul de cinci luni.

Pe 3 octombrie, seara, Grup Feroviar Român a depus garanția de 20,2 milioane de euro necesară pentru preluarea CFR Marfă, încadrându-se, astfel, în termenul limită, respectiv 4 octombrie. Până la acea dată, GFR achitase 30 de milioane de euro. Reprezentanții GFR au afirmat că restul de bani, până la 202 milioane de euro, pentru CFR Marfă va fi achitat după avizul Consiliului Concurenței.

Între timp, Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care se urmărea decalarea până pe 20 decembrie 2013 a termenului până la care GFR trebuia să achite toți banii pentru preluarea pachetului majoritar al CFR Marfă, respectiv 13 octombrie, pe motiv că finalizarea tranzacției nu se poate face fără avizul Consiliului Concurenței.

Guvernul nu a luat, însă, în discuție proiectul de hotărâre pentru declararea termenului. În consecință, potrivit legislației aflate în vigoare, GFR a rămas să plătească până la data de 13 octombrie restul de 172 de milioane de euro pentru achiziția pachetului majoritar de acțiuni ale CFR Marfă.

Pe 9 octombrie, omul de afaceri Gruia Stoica declara, pentru AGERPRES, că în contractul de privatizare a CFR Marfă nu există niciun termen concret privind plata întregii sume de bani și finalizarea tranzacției, ci doar precizarea că acest lucru trebuie să se întâmple după avizul Consiliului Concurenței și, în consecință, ia în considerare posibilitatea să dea statul în judecată.

''Conform contractului de privatizare a CFR Marfă pe care l-am semnat, eu trebuie să plătesc banii după avizul Consiliului Concurenței. Nu există niciun alt termen concret în contractul de privatizare în ceea ce privește finalizarea tranzacției. Nu știu de ce a apărut termenul de 60 de zile în Hotărârea de Guvern. Vânzătorul (Ministerul Transporturilor — n.r.) ar fi trebuit să coreleze Hotărârea de Guvern cu contractul de privatizare', a precizat Stoica.

Gruia Stoica a subliniat că, în cazul în care în data de 14 octombrie, Ministerul Transporturilor va anunța că procesul de privatizare a eșuat, GFR va acționa în instanță statul român. La rândul său, pe 10 octombrie, ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, sublinia faptul că privatizarea CFR Marfă nu trebuie să depășească termenul de 15 octombrie, prevăzut în Scrisoarea de intenție cu Fondul Monetar Internațional, termenul de plată integrală a pachetului de acțiuni fiind 14 octombrie.

Pe 11 octombrie, reprezentanții GFR s-au întâlnit cu membrii comisiei de privatizare din MT, însă nu s-a ajuns la nicio concluzie. Tot pe 11 octombrie, ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, declara la Constanța, că privatizarea CFR Marfă va eșua dacă Gruia Stoica nu va plăti, luni, la termenul stabilit, diferența de 172 de milioane de euro pentru preluarea celor 51% din acțiunile CFR Marfă.

Pe 13 octombrie, Gruia Stoica afirma, într-un comunicat, că privatizarea CFR Marfă va eșua din vina vânzătorului, 'deoarece Comisia de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă /SNTFM/ se ascunde în spatele avizului Consiliului Concurenței pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile', iar ministrul Transporturilor solicita președintelui comisiei de privatizare a CFR Marfă și consultanților Deloitte și Mușat și Asociații să transmită, în cursul zilei de 14 octombrie 2013, un punct de vedere privind evoluția și pașii următori în procesul de privatizare a companiei feroviare.

Pe 14 octombrie, reprezentanții comisiei de privatizare a CFR Marfă din Ministerul Transporturilor s-au întâlnit cu cei ai Grup Feroviar Român, pentru discuții pe tema finalizării tranzacției, însă nu s-a ajuns la niciun acord, iar privatizarea CFR Marfă a eșuat.

Ministrul Transporturilor a declarat că procesul de privatizare a CFR Marfă va fi reluat, în paralel cu măsuri de viabilizare a companiei, inclusiv măsuri ce vizează reorganizarea și restructurarea acesteia. În acest sens a fost elaborat memorandumul cu tema ,,Măsuri propuse pentru continuare procesului de pregătire și realizare a privatizării CFR Marfă', document care cuprinde activitățile necesare a fi parcurse și o propunere de calendar în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cele mai bune practici internaționale referitoare în principal la asigurarea unei perioada optime pentru promovare către investitori, realizarea de către potențialii cumpărători a propriilor expertize și audituri privind compania, întocmirea ofertelor preliminare. De asemenea, a fost înființat un grup de lucru pentru delimitarea cadrului în care se va desfășura noul proces de privatizare, iar compania CFR Marfă va fi reevaluată.

La rândul său, ministrul Finanțelor Publice, Daniel Chițoiu, a afirmat că privatizarea societății CFR Marfă va fi finalizată până la jumătatea anului 2015, după ce compania va trece printr-un proces de restructurare. Potrivit acestuia, Guvernul va elabora o nouă strategie de privatizare a societății CFR Marfă, care va trebui avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării /CSAT/.

Consultantul pentru privatizarea companiei CFR Marfă ar putea fi selectat până la finele lunii februarie 2014, potrivit ministrului Transporturilor, Ramona Mănescu. Proprietarul GFR a anunțat că va participa la privatizarea CFR Marfă "de 100 de ori dacă va fi scoasă de 100 de ori la privatizare".  Grup Feroviar Român este o societate cu capital social integral privat, care prestează servicii de transport feroviar de mărfuri și servicii conexe transportului feroviar. GFR exploatează un parc de 8.000 de vagoane și 260 de locomotive. În asociere cu CFR Marfă în societatea Rolling Stock, GFR a înregistrat, în 2012, un profit de 4,5 milioane euro.