Principalele măsuri operaţionale care vor fi implemetate la nivel naţional, în perioada imediat următoare, vizează eficientizarea activităţii comerciale prin reanalizarea actualelor tarife percepute pentru închirierea spaţiilor şi a terenurilor din patrimoniul privat al companiei, precum şi prin utilizarea unui mecanism mai eficient de stabilire a preţurilor pentru locaţiile încă neînchiriate.

De asemenea, compania va demara şi procedurile de valorificare a fierului vechi şi a materialelor mărunte de cale, procedură care se va desfăşura etapizat prin Bursa Română de Mărfuri, în următoarele 4-5 luni.

Prin aplicarea acestor măsuri de eficientizare a activităţii de patrimoniu şi de valorificare a deşeurilor feroase (fier vechi şi material mărunt de cale) se estimează încasarea unor venituri suplimentare pentru anul 2013, de peste 50 de milioane de lei.

“Voi continua să analizez posibilitatea utilizării la nivel maxim a activelor (spaţii comerciale şi terenuri) care se află în proprietatea privată a companiei, prin aplicarea unor măsuri care se vor baza pe o analiză economică profundă, care să respecte necesităţile agenţilor economici şi, totodată, să contribuie la creşterea veniturilor proprii ale companiei“, a declarat Dimitrios Sophocleous, director general al CFR SA.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA - companie care administrează infrastructura feroviară publică - desfăşoară o activitate de interes public şi contribuie la libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor şi a bunurilor în interiorul ţării şi peste graniţă.