Tematica acţiunii critice este de o inepuizabilă varietate, manifestându-se într-o continuă creştere. Majoritatea cetăţenilor ţării apreciază ca îndreptăţite acuzaţiile ce se aduc tuturor guvernărilor. Orice speranţă nu durează mult dincolo de momentul instalării unei noi autorităţi care,în perioada preelectorală face o abundentă inflaţie de promisiuni. Nu este însă această condiţie simptomul unei alte deficienţe  mai profunde? Guvernele se constituie pe seama unui sistem în care ideologiile partidelor sunt aceleaşi din epoca iluministă,  iar structurile politice nu se remarcă printr-o existenţă democratică în ierarhia lor internă. Guvernul suferă, fiind impropriu constituit sub influenţa defectelor sistemului. Dar sistemul politic – în ce mod ajunge să fie afectat? Prea puţini sunt cei care privesc şi examinează condiţia civilizaţiei actuale. Destrămarea acesteia  blochează evoluţia sistemului politic, fapt care compromite, în mod evident administrarea României şi,   într-o măsură mai mare sau mai mică a tuturor, sau a majorităţii statelor. De ce trăim într-o civilizaţie alterată? Din cauza admiterii în circulaţie a unei prea mari cantităţi de bani. Nu poate fi vorba de a dori o lume mai săracă, dar banii  în circulaţie corespund avalanşei de mărfuri de valoare unitară în ansamblu, preferate în locul acumulărilor. Consumism, în locul creşterii avuţiei private durabile în economia  naţiunii noastre şi a tuturor naţiunilor. Ce avem de făcut? Să începem prin  a conştientiza în ce lume trăim.