Concursurile se vor desfăşura în cea de-a doua jumătate a lunii iunie şi în primele cinci zile din iulie, precizeaza agerpres.

Candidaţii la un post de inginer în cadrul CNADNR trebuie să fie absolvenţi ai unei facultăţi de căi ferate, drumuri şi poduri cu studii superioare de lungă durată (diplomă de licenţă sau echivalentă / ciclul I (Bologna) - diplomă studii universitare de licenţă), să aibă o experienţă profesională de minim 5 - 10 ani în domeniul infrastructurii rutiere - proiectare poduri (drum naţional, variantă ocolitoare, autostradă) şi să fi participat la elaborarea lucrărilor de artă pentru minim 1 proiect de drum naţional, minim 1 proiect de variantă ocolitoare sau autostradă în calitate de Manager de Proiect/Coordonator de Proiect/Şef Proiect.

Cei care doresc postul de arheolog trebuie să aibă studii universitare de licenţă, absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental istorie, ramura de ştiinţă istorie/arheologie, domeniul de licenţă istorie, specializarea istorie antică şi arheologie, să fie înscrişi în Registrul Arheologilor din România şi să aibă o experienţă profesională în cercetarea arheologică de teren - cu participare la cel puţin 3 şantiere de cercetare arheologică.

Candidaţii pentru posturile de pentru ecolog trebuie, de asemenea, să aibă studii superioare de lungă durată absolvite - diplomă de licenţă sau echivalentă/ ciclul I (Bologna) - diploma studii universitare de licenţă, respectiv studii postuniversitare în domeniul Ştiinţa mediului, ecologie şi protecţia mediului, să aibă abilităţi de lucru cu computerul, respectiv utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet Explorer, AutoCAD sau echivalent şi să cunoască o limbă de circulaţie internaţională la nivel avansat (engleză, franceză, germană).