Pentru statele membre UE din Europa Centrală și de Est (ECE) fondurile UE contribuie între 11% și 26% din PIB-ul lor anual, fiind o resursa esentiala dezvoltarii competitive si cresterii economice.

Potrivit studiului KPMG, intitulat Fondurile UE în Europa Centrală și de Est - Raport privind progresele înregistrate în perioada 2007-2012, bunăstarea economică a statelor din regiune depinde, mai ales in timp de criza economica, de măsura în care acestea reușesc să atragă fondurile europene.

Studiul KPMG include cele mai noi 10 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Slovenia – care au aderat  între 2004 și 2007.

Raportul evidențiază că în perioada 2007 – 2012, aproximativ 180,9 miliarde Euro au fost disponibile pentru a fi cheltuite în vederea îmbunătățirii coeziunii economice și sociale. Din această perspectivă, statele membre din Europa Centrală și de Est au obținut rezultate notabile: în cei 6 ani de implementare a programelor cofinanțate de Uniunea Europeana, beneficiarii au semnat contracte a căror valoare totală se ridică la aproximativ 149 miliarde Euro. Această sumă reprezintă peste 80% din bugetul alocat pentru perioada curentă de programare.  

Dupa cum explica Serban Toader, Senior Partner KPMG in Romania: “Salutam angajamentul Guvernului catre reperele imprimate de Agenda 2020 si eforturile sustinute asumate pentru semnarea, in bune conditii, a Acordului de Parteneriat. Mai ales pe parcursul trimestrelor I si II din 2013, autoritățile (in principal Primul Ministru, ca vector catalizator, si Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Marilor Proiecte) au promovat o serie de măsuri urgente si ample menite a înlătura situația de pre-suspendare existentă la nivelul unor programe, precum și pentru a stimula gradul de absorbție. Aceste măsuri sunt extrem de bine venite, insa vor trebuie sustinute cu o serie de interventii de remediere si optimizare a tacticilor de implementare, precum externalizarea consultantei tehnice, îmbunătățirea capacității si coordonarii instituționale, simplificarea și urgentarea procedurilor actuale de achiziții publice”.

Cu toate acestea, rambursarea fondurilor este relativ întârziată. Până la sfârșitul anului  2012, doar ceva mai mult de jumătate din totalul sumelor contractate, adică aproximativ 79,4 miliarde euro, fuseseră rambursate beneficiarilor.

Pe lângă prezentarea progresului înregistrat la nivelul Cadrului Strategic Național de Referință la nivelul fiecărei țări, raportul KPMG a realizat o ierarhie a acestor țări din punct de vedere al rezultatelor obținute în accesarea și implementarea fondurilor europene. Ierarhizarea s-a realizat în funcție de rata contractării, care este calculată ca raport între valoarea fondurilor nerambursabile contractate in 2007-2012 și bugetul disponibil pentru perioada 2007-2013. 

Absorbția fondurilor europene a fost puternic afectată de factori precum capacitatea administrativă limitată a structurilor responsabile cu gestionarea fondurilor, existența constrângerilor financiare (cofinanțări greu de obținut în special pentru beneficiarii din sectorul privat, dar și în cazul autorităților publice locale), procedurile anevoioase de achiziții care au dus la nerespectarea graficelor inițiale de desfășurare a activităților și, implicit, la întârzierea recuperării banilor cheltuiți de către beneficiari.  Pentru ca Romania are sansa unica sa iasa acum din acest cerc vicios si perdant, facem un apel la mobilizarea tuturor resurselor capabile si specializate, cu putere de decizie, la nivel guvernamental, interministerial si al mediului de afaceri, politic si social, pentru alinierea in interes national si coagularea unei viziuni coerente si integrate, care sa proiecteze strategic si realist, pe criterii de competitivitate si crestere economica, prioritatile nationale si trans-sectoriale ale urmatoarei perioade”, declara Daniela Nemoianu, Executive Partner, KPMG in Romania.

Având în vedere faptul că actuala perioadă de programare se aproprie de sfârșit, statele ECE se află într-un punct esențial, considera Toader. „Apropierea de sfârșitul acestei perioade de programare ne oferă posibilitatea de a evalua modul în care statele ECE au accesat și utilizat Fondurile Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2012”.

Pe lângă detaliile referitoare la modul în care s-au desfășurat aceste procese, precum și la modalitățile prin care acestea ar putea fi eficientizate, raportul evidențiază și rolul activ pe care firmele KPMG l-au avut în întregul proces de implementare si gestionare a fondurilor europene: începând cu politicile si strategiile publice in anumite sectoare, achizițiile publice, continuând cu evaluarea, elaborarea de studii de fezabilitate și auditarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și terminând cu managementul de proiecte.

„In acest context, KPMG România, prin divizia de consultanta pentru sectorul public, susține cu putere autoritățile publice în demersul de creștere sustenabilă a gradului de absorbție a fondurilor structurale aferente perioadei 2007-2013 și de planificare strategică a intervențiilor destinate viitoarei perioade de programare 2014-2020”, concluzioneaza Florin Banateanu, Senior Director, Departament Consultanta Sector Public, KPMG in Romania.