Candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii: să aibă o experienţă profesională de cel puţin 10 ani, din care minimum 5 în funcţii de conducere în companii cu cifra de afaceri de minimum 10 milioane de euro şi minimum 300 de angajaţi, să fie absolvent de studii superioare şi să cunoască limba română şi o altă limbă de circulaţie internaţională.

Directorul general al Cupru Min va organiza şi va conduce activitatea curentă a companiei în conformitate cu sistemul de indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari ce va fi inclus în contractul de mandat negociat şi convenit cu Consiliul de Administraţie, astfel încât compania să-şi atingă obiectivele stabilite prin Planul de Administrare ce va fi aprobat de acţionarul unic, se arată în anunţ.

Documentele de înscriere vor fi transmise în format electronic pe adresa cuprumin@sagahr.com, până cel târziu luni, 31 octombrie 2016, ora 20:00, mentioneaza agerpres.

În luna iulie, Ministerul Economiei, unicul acţionar al Cupru Min, a selectat administratorii companiei, care au încheiat un parteneriat cu compania de recutare Saga HR Advisory pentru selecţia directorului general şi a altor şase directori. Cei cinci membri ai Consiliului de Administraţie sunt Radu-Claudiu Roşca, Radu-Călin Coşarcă, Romeo Jantea, Dumitru-Remus Vulpescu şi Gheorghe Chindriş.