Excedentul a avut loc pe fondul surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (125 milioane euro, faţă de un deficit de 105 milioane euro), al reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 163 milioane euro) şi al veniturilor (cu 31 milioane euro), precum şi al majorării excedentului balanţei transferurilor curente cu 66 milioane euro, în principal pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 103 milioane euro (faţă de 18 milioane euro în luna ianuarie 2012), din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 102 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 80,097 miliarde euro la 31 ianuarie 2013 (80,2% din total datorie externă), în creştere cu 1,7% faţă de 31 decembrie 2012.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2013 nivelul de 19728 milioane euro (19,8% din total datorie externă), în scădere cu 3,6% faţă de 31 decembrie 2012. 


Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 33,6% în luna ianuarie 2013, comparativ cu 33% în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 8,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2013, comparativ cu 7,2 luni de importuri la 31 decembrie 2012.