Bulgaria este urmată de România (49 la sută), Letonia (44 la sută), Ungaria (40 la sută) şi Irlanda (38 la sută în 2010), conform datelor citate de Novinite în pagina electronică.

  Cele mai mici rate se regăsesc în Suedia, Danemarca şi Finlanda (toate cu 16 la sută), urmate de Slovenia (17 la sută), Olanda (18 la sută) şi Austria (19 la sută).

Persoanele expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale sunt cele aflate în cel puţin una dintre trei condiţii: aflate în pragul sărăciei, defavorizate sever din punct de vedere material sau care locuiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

Datele mai arată că în UE copii sunt cei mai expuşi sărăciei sau excluziunii sociale comparativ cu restul populaţiei.

În 2011, 27 la sută dintre copii cu vârste sub 18 ani erau expuşi riscului sărăciei sau excluziunii sociale în UE27, comparativ cu 24 la sută dintre adulţi (cu vârste între 18 şi 64 de ani) şi 21 la sută dintre vârstnici (cu vârste de peste 65 de ani).

În majoritatea statelor membre, copii sunt mai afectaţi de cel puţin una dintre cele trei forme de sărăcie sau excluziune socială faţă de celelalte două grupuri.

  Aceste rezultate se bazează pe datele din cadrul anchetei EU Statistics on Income and Living Condition (EU-SILC) (Statisticile UE privind venitul şi condiţiile de trai). Printre altele, raportul Eurostat analizează mai mulţi factori care afectează sărăcia în rândul copiilor, precum alcătuirea gospodăriei în care locuiesc copii şi situaţia pe piaţa muncii a părinţilor.