Municipiul Constanţa are pe rol mai multe litigii cu societatea italiană Fin.Co.Ge.Ro, izvorând din contractele de concesiune a unor suprafeţe de teren în vederea construirii unor ansambluri rezidenţiale la malul mării.

Printr-o sentinţă a Tribunalului Constanţa, municipalitatea a fost obligată la plata a aproximativ 13 milioane de euro, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente lucrărilor de infrastructură realizate de societatea italiană, în baza unei hotărâri judecătoreşti din anul 2004. 

Municipiul Constanţa, reprezentat de avocaţii de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii, a solicitat acordarea unui termen de graţie şi unor termene de plată eşalonate pentru achitarea celor 13 milioane de euro reţinute de Tribunalul Constanţa, cererea fiind respinsă iniţial.

Ulterior, instanţa de recurs, şi anume Curtea de Apel Constanţa, a admis recursul şi a dispus eşalonarea datoriei de 13 milioane de euro, pe parcursul a 15 ani, respectiv în 15 rate anuale egale, plătibile până la data de 30 decembrie a fiecărui an. Mai mult, pentru a permite introducerea în bugetul pe 2013 a acestor sume, instanţa a acordat şi un termen de graţie până la 1 martie 2013.

Victoria obţinută în faţa Curţii de Apel Constanţa permite municipalităţii să deruleze proiectele de dezvoltare a Municipiului Constanţa şi să susţină în continuare furnizarea serviciilor de utilitate publică pentru comunitatea locală.

Echipa de apărători din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii a inclus avocaţi pledanţi cu o bogată experienţă în litigii civile şi de contencios administrativ, fiind coordonată de Christina Vlădescu, Avocat asociat.

„Suntem încrezători că aceste diferende se vor soluţiona într-un mod corect pentru ambele părţi, impactul bugetar fiind unul important pentru municipalitatea Constanţa şi este lăudabil că instanţa a ţinut cont şi de aceste circumstanţe atunci când a pronunţat decizia. Soluţia instanţei este în acord cu practica CEDO, care a reţinut într-o serie de decizii că statele semnatare pot prevedea în legislaţia internă o serie de facilităţi pentru instituţiile publice, atunci când interesul public justifică asemenea măsuri şi când ele sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii pentru care aceste instituţii au fost înfiinţate”, a precizat Christina Vlădescu de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

„Apreciem că soluţia instanţei este una inovatoare şi poate pune bazele unei serii de precedente favorabile autorităţilor publice care se află în situaţii de executare silită iminentă şi care nu dispun de resursele băneşti necesare executării acestor obligaţii”, a explicat Georgiana Trandafir, avocat senior la Ţuca Zbârcea & Asociaţii, membru al echipei de avocaţi implicate în acest proiect.

Cu o echipă formată din 95 de avocaţi în cadrul biroului din Bucureşti, Ţuca Zbârcea & Asociaţii operează un sediu secundar în Cluj-Napoca, care funcţionează în asociere cu Nistorescu, Şomlea & Asociaţii, cât şi un birou de reprezentanţă în Madrid, Spania. Totodată, firma a stabilit o colaborare strategică pe principiul „best friend” cu firma de avocatură Ţurcan Cazac, liderul pieţei de avocatură de business din Chişinău, Republica Moldova.