În cadrul Facultăţii de Informaţii, pentru studii universitare de licenţă, examenele se organizează în perioada 28 iulie – 1 august 2014 pentru specializările: „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”.

Cifra de şcolarizare, pentru seria 2014-2017 este de 18 locuri la prima specializare (12 locuri băieţi şi 6 locuri fete), respectiv 12 locuri pentru a doua specializare (8 locuri băieţi şi 4 locuri fete).

Durata studiilor este de 3 ani şi se adresează absolvenţilor de liceu, cu diplomă de bacalaureat, în vârstă de până la 23 ani, împliniţi în anul organizării concursului, care îndeplinesc condiţiile de înscriere, sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic şi acceptă să lucreze, după finalizarea studiilor, în unităţile unde vor fi repartizaţi, conform nevoilor Serviciului.

Pentru a dobândi calitatea de ofiţer de informaţii şi competenţele necesare exercitării atribuţiilor profesionale este necesară continuarea pregătirii universitare în cadrul unui program universitar de master profesional dedicat, organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Pentru studii universitare de master profesional (4 semestre), specializările „Intelligence şi securitate naţională” şi „Analiză de Intelligence”,  examenele se desfăşoară în perioada 11 – 14 septembrie 2014. Candidaţii declaraţi admişi vor fi încadraţi în Serviciul Român de Informaţii, urmând ca prin cursul menţionat să dobândească competenţele profesionale necesare exercitării atribuţiilor de ofiţeri de informaţii operativi, respectiv ofiţeri de informaţii analişti.

Cifra de şcolarizare este de 25 locuri (18 locuri bărbaţi şi 7 locuri femei) la prima specializare, respectiv 10 locuri (5 locuri bărbaţi şi 5 locuri femei) la a doua specializare.

Detalii suplimentare privind condiţiile de înscriere, pentru fiecare dintre formele de învăţământ menţionate, probele de concurs, modul de desfăşurare a acestora şi statutul celor admişi se pot obţine la sediul Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba, telefon 0258-802920 sau de pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”: www.animv.ro