Exporturile FOB au însumat 18,565 miliarde de euro, după un avans de 4,4% comparativ cu primele patru luni din 2015, iar importurile CIF au fost de 21,352 miliarde de euro, în creştere cu 7,8%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna aprilie 2016, exporturile FOB au fost de 4,704 miliarde de euro şi au consemnat o creştere cu 6,9% faţă de aprilie 2015, iar importurile CIF au fost de 5,540 miliarde de euro, în urcare cu 9,8%, rezultând un deficit de 836,2 milioane de euro.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în perioada ianuarie - aprilie 2016 a fost de 14,123 miliarde de euro la expedieri şi de 16,731 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 76,1% din total exporturi şi 78,4% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în aceeaşi perioadă a fost de aproape 4,442 miliarde de euro la exporturi şi de 4,621 miliarde de euro la importuri, reprezentând 23,9% din total exporturi şi 21,6% din total importuri.

În primele patru luni ale acestui an, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48% la export şi 37,6% la import) şi alte produse manufacturate (33,2% la export şi respectiv 31,2% la import).