Depozite bancare
AVANTAJE

- În cazul în care banca dă faliment, deponentul îşi recuperează integral banii. Suma garantată de Fondul de garantare este de până la 100.000 euro pe deponent şi se aplică pentru toate depozitele constituite de o persoană la o singură bancă.

Sfatul nostru: În cazul în care aveţi sume mai mari de acest prag şi doriţi să vă acoperiţi integral riscul de a pierde banii, plasaţi la mai multe bănci sume de până la 100.000 euro.

- Sunt mult mai accesibile persoanelor fizice, spre deosebire de titlurile de stat, unde investitorii trebuie să manifeste o bună cunoaştere a pieţei de obligaţiuni, deţin sume importante pentru investiţii şi au un orizont investiţional aliniat cu scadenţa titlurilor în care se doreşte investirea.

- Băncile pot oferi un bonus de dobândă faţă de cea standard, între 0,25-1 puncte procentuale, dacă depozitul este constituit prin intermediul serviciului de Internet banking.

- Un bonus de dobândă, între 0,25-0,5 p.p, este acordat şi anumitor categorii sociale, precum studenţii şi pensionarii. Dacă depozitul la termen este constituit pe baza unei convenţii de virare a pensiei sau a salariului, bonusul de dobândă ajunge la 0,5 puncte procentuale.

- Nu este impusă plasarea unei sume minime.

DEZAVANTAJE

- În cazul în care doriți să retrageţi banii înainte de scadenţă veţi pierde dobânda acumulată.

- Depozitul are o perioadă fixă, cuprinsă, în general, între o lună şi 12 luni. Sunt foarte puţine bănci care au introdus şi maturităţi mai lungi, de 2 sau 3 ani.

- Dobânzile se impozitează cu cota unică de 16%. Cele ale economiilor în euro sunt supuse riscului valutar, iar cele ale economiilor în lei, riscului inflaţionist.

- Pentru virarea dobânzii, un depozit la termen necesită deschiderea unui cont curent, care este purtător de comisioane de administrare.

- Dacă încasarea dobânzii nu se face la scadenţă, băncile comisionează retragerile din contul curent, valoarea comisionului plasându-se între 0,4-0,75% din suma retrasă.

- La unele instituţii de credit şi deschiderea unui cont curent costă, în acest caz clientul având de plătit aproximativ 5 lei.

- Tot în cazul unor dobânzi peste media pieţei, băncile solicită o sumă minimă, care poate ajunge şi la 4.000 de lei, respectiv 50.000 de euro.

Titluri de stat
AVANTAJE

- Principalul avantaj al acestor active cu venit fix este siguranţa oferită din punct de vedere al riscului de default, având în vedere că sunt foarte puţine cazurile de faliment real al unui stat.

- Principalul şi dobânda sunt garantate integral de către stat, în timp ce în cazul depozitelor această sumă este limitată la 100.000 de euro.

- Beneficiază de un avantaj fiscal, veniturile obţinute din randamentele aferente nefiind impozitate, indiferent că titlurile sunt ţinute până la scadenţă sau răscumpărate înainte.
Un exemplu de calcul: Dacă intenţionăm să investim 10.000 de lei (valoarea standard a unui titlu) într-o emisiune cu scadenţa peste o lună, la o valoare de decontat de aproximativ 9.960 de lei, randamentul anualizat este de circa 4,7%. Comparativ, dacă aceeaşi sumă o plasăm într-un depozit cu maturitatea de o lună, la o dobândă de 4,25% p.a, randamentul anualizat obţinut este de 3,6% (presupunând că nu plătim comision de deschidere, iar retragerea o facem în ziua scadenţei).

Sfatul nostru: Preţul creşte când dobânzile pe piaţa interbancară scad, pentru a conserva randamentul iniţial sau o valoare apropiată de acesta. De aceea, achiziţia acestor instrumente pentru speculaţii este recomandată doar în situaţiile în care intuiţi că va urma o scădere a dobânzilor (de exemplu când BNR va relaxa politica monetară).

- Pot fi folosite drept garanție reală mobiliară fără deposedare în favoarea unui terţ sau a băncii, ceea ce conferă un avantaj faţă de constituirea garanţiei prin depozite colaterale, care presupune indisponibilizarea unor sume de bani.

- În cazul titlurilor de stat veţi primi dobânda pentru fiecare zi în care le-aţi deţinut în portofoliu.

Sfatul nostru: Dacă aveți nevoie de bani înainte de scadenţă, puteţi să lichidaţi doar o parte din titluri, fără a plăti penalizare pentru cele rămase în portofoliu.

- Titlurile pot avea scadenţe foarte lungi, de până la 10 ani, spre deosebire de depozite, care rar au maturităţi mai mari de 1 an. Dacă sunteţi interesat de plasamente pe termen lung, pentru care primiţi o dobândă anuală (cuponul), atunci titlurile de stat sunt investiţia potrivită. În plus, pentru aceste titluri dobânda este, de regulă, mai ridicată.

- Sunt considerate un refugiu pentru investitori în momentele de corecţie pe Bursă.

Sfatul nostru: Luaţi în calcul comisioanele. Cine face de mai multe ori rocada acţiuni-titluri de stat s-ar putea să piardă avantajul oferit de lipsa impozitului pe dobânda faţă de un depozit bancar.


DEZAVANTAJE

- Investiţiile în titluri de stat sunt rezervate, în general, celor cu mulţi bani. În prezent, valoarea unui singur titlu de stat este de 10.000 lei, o sumă accesibilă pentru puţine persoane, iar achiziţionarea acestora se poate realiza aproape numai prin intermediul băncilor.

- Printre cele mai importante riscuri asociate unui titlu de stat se numără riscul de dobândă, riscul valutar şi riscul de inflaţie.

- Disponibilitatea lor este limitată, depinzând de emisiunile Ministerului Finanţelor, care emite titluri în funcţie de necesarul de lichidităţi.

- Prin răscumpărare nu se poate garanta suma investită iniţial.

- Pe piaţa secundară (piaţa interbancară sau Bursă), preţul titlului fluctuează în funcţie de cerere şi ofertă. Dacă investitorul vrea să vândă titlul mai devreme, vinde la preţul pieţei, care poate fi mai mic sau mare decât preţul de achiziţie.

- Tranzacţiile sunt comisionate. Pentru operațiunile făcute pe piaţa secundară se plăteşte un comision standard, de 79 de lei (comisionul SaFIR, aferent sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare administrat de BNR). Bursa percepe un comision modic de 0,0009%, iar brokerii, unul foarte redus, sub 0,2%.

- Pentru operaţiunile pe piaţa primară, adică achiziționarea de titluri de stat la emisiunea lor de către Ministerul Finanțelor, comisioanele percepute de bănci pentru intermedierea tranzacţiei diferă în funcţie de suma investită de client: pentru sume de până la 500.000 de lei, comisionul este, în medie, de 0,5%, pentru sume cuprinse între 500.000 şi 2 milioane de lei, 0,3%, iar pentru sume mai mari de 2 milioane de lei, de 0,1%.

 

Regula de bază în efectuarea oricărei investiţii este compararea randamentului aşteptat cu riscul asumat. Pentru cei cu un apetit de risc scăzut, cele mai sigure plasamente sunt titlurile de stat şi economiile bancare. Care este mai convenabilă, investiţia în titluri de stat sau economisirea la bancă?

Comparaţia randamentelor

Analiştii BRD au realizat o comparatie a investiţiilor în cele două produse. Pentru a obţine acelaşi câştig, depozitele în care ar trebui să vă plasaţi banii ar trebui să aibă dobânzi cât mai mari, pentru a compensa impozitarea venitului astfel obţinut.Scadenta

Tip

Cupon

Randament
net

Echivalent
impozabil *

Nominal

Moneda

05/03/2013

obligatiune

8.25

4.50

5.29

10 000

RON

13/03/2013

certificat

-

4.55

5.42

10 000

RON

03/04/2013

certificat

-

4.60

5.48

10 000

RON

24/04/2013

certificat

-

4.65

5.54

10 000

RON

14/05/2013

certificat

-

4.70

5.60

10 000

RON

06/11/2013

certificat

-

4.75

5.65

10 000

RON

13/11/2013

certificat

-

4.80

5.71

10 000

RON

18/12/2013

certificat

-

4.85

5.77

10 000

RON

08/01/2014

certificat

-

4.90

5.83

10 000

RON

28/07/2014

obligatiune

5.85

5.00

5.86

10 000

RON

26/10/2015

obligatiune

5.80

5.05

5.93

10 000

RON

11/06/2017

obligatiune

6.75

5.10

5.98

10 000

RON

06/05/2014

obligatiune

4.50

2.15

2.52

50 000

EUR

17/06/2016

obl.intl**

5.25

2.50

2.94

1 000

EUR

18/06/2018

obl.intl**

6.50

3.20

3.76

1 000

EUR

07/11/2019

obl.intl**

4.88

3.50

4.11

1 000

EUR

* În cazul obligaţiunilor, randamentul echivalent impozabil este echivalentul unui depozit cu capitalizare la data fiecărui cupon şi care reinvesteşte cupoanele la acelaşi randament
** Obligatiuni tranzactionate pe pietele externe