Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa conflictului de interese de natură penală, precum şi sâvârşirea infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie în cazul lui Metehoiu Constantin, director în cadrul S.C. Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, întrucât, în perioada 5 iunie 2008 - 8 februarie 2012, SC Hidroelectrica SA - Bucureşti, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, a încheiat 17 contracte de achiziţie publică şi două achiziţii directe (în valoare de 2.830.146,23 lei, aproximativ 673.844 de euro) cu trei societăţi comerciale la care era asociat şi administrator, se arată într-un comunicat remis, luni, de ANI.

"Dintre acestea, 13 contracte şi două achiziţii directe, împreună cu documentaţia aferentă, au fost semnate şi aprobate de către persoana evaluată, în calitate de director al sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş", precizează sursa citată.

Potrivit ANI, în perioada 1994 - 26 octombrie 2009, Metehoiu a deţinut în cadrul celor trei societăţi comerciale (SC Danatis 2000 SRL, SC Dragoş Construct Group SRL şi SC Reparaţii Modernizări Retehnologizări Argeş SRL) calitatea de asociat şi administrator, încasând de la acestea, în cursul anilor 2008 şi 2009, dividende în valoare de 244.760 lei.

"Cu ocazia atribuirii contractelor respective, au fost încălcate prevederile referitoare la «Reguli de evitare a conflictului de interese», stipulate în art. 69, lit. a), c) şi d) din O.U.G. nr. 34/2006: «Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor […] persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi / candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi / candidaţi sau subcontractanţi […] persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor; persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 […]»", se mai arată în comunicat.

Astfel, arată ANI, Constantin Metehoiu a încălcat dispoziţiile art. 12, lit. a) şi b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora: constituie infracţiuni săvârşirea următoarelor fapte calificate de legiuitor ca infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, "dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii".

De asemenea, susţine ANI, directorul din Hidroelectrica a încălcat şi dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora "fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la cinci ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă".

ANI precizează că a sesizat organele judiciare competente, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, precum şi a infracţiunii asimilate infracţiunilor de corupţie.  "Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris", se mai arată în comunicat.

Potrivit ANI, Metehoiu Constantin nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, mentioneaza Mediafax.