Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale a cercetătorilor în cadrul programelor doctorale şi dezvoltarea abordării interdisciplinare printr-un acces mai facil la resursele europene şi creşterea capacităţii de valorificare a cercetării ştiinţifice.


Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, începând cu 02.12.2010, iar valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate este de 7.423.088,4 Lei.

În perioada DECEMBRIE 2012 – IUNIE 2013 partenerii au contribuit la:

• Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi - acordarea de burse lunare de studiu în limita fondurilor disponibile şi centralizarea fişelor de prezenţă

• Furnizarea de sprijin în vederea pregătirii de către doctoranzi a mobilităţilor transnaţionale – s-au centralizat 10 dosare de mobilitate pentru IOSUD UBB şi 5 dosare de mobilitate pentru IOSUD USV

• Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetării – s-au centralizat 3 dosare privind participarea la conferinţe şi seminarii internaţionale în afara României din partea doctoranzilor IOSUD USV şi 6 dosare din partea IOSUD UBB

• Evaluarea ştiinţifică a rapoartelor trimestriale de activitate ale doctoranzilor pentru trimestrele 9 şi 10

• Actualizarea şi intreţinerea bazelor de date privind programele doctorale – pentru cei 52 de doctoranzi implicaţi în prezent în activităţile proiectului

• Dezvoltarea şi consolidarea de reţele, parteneriate – s-a centralizat şi arhivat 1 acord de cooperare şi parteneriat

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract de finanţare POSDRU/107/1.5/S/77946.
“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare” se înscrie pe Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 - “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Informaţii suplimentare

http://www.doctorat2010.usv.ro, www.posdru.edu.ro, www.fseromania.ro


Persoană de contact:

manager proiect – prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN, e-mail: gabrielap@seap.usv.ro