Datele comparative iunie - mai 2017 arată că, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iunie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă, ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).â

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (cu 15,3%), în activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare - cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea băuturilor, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii) - între 6,5% şi 11,5%, precum şi în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, telecomunicaţii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din tutun, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (între 4% şi 5,5%).

Pe de altă parte, scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din sectorul economic, astfel: cu 13,4% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 4% şi 8,5% în extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, colectarea şi epurarea apelor uzate; între 2% şi 3,5% în industria metalurgică, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, cercetare-dezvoltare, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

Totodată, în sectorul bugetar, s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în administraţia publică (+1,1%) şi sănătate şi asistenţă socială (+0,5%). La polul opus, s-a situat învăţământul, unde câştigul salarial mediu net a scăzut, în iunie, cu 1,1%, comparativ cu luna precedentă, scrie agerpres.