Rezervele globale de petrol au crescut cu 1% iar rezervele de gaze cu 4% în 2011. Veniturile în industria de petrol şi gaze au înregistrat o creştere de 27% în acelaşi an. La baza acestei creşteri au stat cheltuielile mai mari cu 19% alocate explorării şi dezvoltării în 2011, după cum se arată în studiul anual Ernst & Young - Global oil and gas reserves study – publicat astăzi. Studiul analizează explorările şi producţia regională şi globală realizate de 75 de companii pe o perioadă de 5 ani, respectiv între 2007 şi 2011.

Cheltuieli de capital

Totalul global al cheltuielilor de capital realizate de companiile incluse în studiu a fost de 480,5 miliarde de USD în 2011, reprezentând o scădere de 3% faţă de 2010. Cu toate acestea, respectivele companii au făcut investiţii semnificative în identificarea de noi resurse şi în dezvoltarea rezervelor existente, intensificând explorarea şi crescând cheltuielile alocate la 384,2 miliarde de USD, cu 19% mai mult faţă de 2010.

Rezervele de petrol şi gaze

Rezervele globale de petrol au crescut în fiecare an al perioadei studiate (2007-2011), înregistrând o creştere de 1% în 2011. Producţia globală de petrol a scăzut cu 4% în 2011, fiind afectată în special de declinul înregistrat în regiunile din Africa şi Orientul Mijlociu, datorat în mare parte instabilităţii politice, precum şi de declinul înregistrat în Europa, ca urmare a scăderii constante a investiţiilor pe durata mai multor ani.

Rezervele globale de gaze naturale au crescut cu 4% în 2011, înregistrând o creştere totală de 27% în perioada de 5 ani cuprinsă de studiu. Producţia de gaze naturale a crescut cu 4% în 2011. Cele mai mari creşteri, atât la nivelul rezervelor, cât şi la cel al producţiei de gaze, au fost înregistrate, în 2011, în zona Asia-Pacific şi SUA.

Venituri şi profit


Creşterile de preţ ale petrolului şi gazelor naturale au dus la o creştere de 27% a veniturilor realizate din activitatea de producţie a companiilor incluse în studiu, înregistrând o valoare totală de 1,2 trilioane de USD. Costurile de producţie au crescut cu 31% în 2011, datorită creşterii costurilor cu forţa de muncă şi serviciile şi creşterii cheltuielilor şi taxelor de producţie. Profitul înregistrat după deducerea taxelor pe zona upstream la nivel global a crescut cu 29% faţă de anul  2010, profitul înregistrat de companii, în 2011, fiind de 319,9 miliarde de USD.

Totuşi, rezultatele înregistrate în industria de petrol şi gaze în 2011 au fost mixte. Preţurile au atins niveluri destul de ridicate ceea ce a permis companiilor realizarea unor venituri în creştere, însă costul inflaţiei a fost resimţit în segmentul upstream. În acest context, controlul costurilor şi reducerea riscurilor au dobândit o importanţă tot mai mare în eforturile făcute de companii pentru a creşte.

Studiul Global oil and gas reserves este o compilaţie şi o analiză a informaţiilor făcute publice de companii din segmentul de petrol şi gaze în cadrul rapoartelor lor anuale depuse la Securities and Exchange Commission a SUA. Acest studiu include rezultatele din exploatare şi producţie (E&P) la nivel global şi regional raportate de 75 de companii pe o perioadă de 5 ani, din 2007 până în 2011. Rezultatele acestor companii sunt, în general, reprezentative pentru activitatea E&P la nivelul întregii industrii, excepţie făcând anumite companii naţionale de petrol care nu-şi publică datele financiare şi operaţionale şi ale căror performanţe pot fi semnificativ diferite.

Despre Ernst & Young

Ernst & Young este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 152,000 de angajaţi în 700 de birouri din 140 de ţări şi venituri de aproximativ 22.9 miliarde dolari în anul 2011. În România, Ernst & Young este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei peste 460 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Birourile sunt localizate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina de internet: www.ey.com.