Proiectul are ca obiectiv realizarea unei capacităţi de producţie a energiei electrice care să valorifice potenţialul hidroenergetic datorat căderii brute între priza de captare a apei brute şi staţia de tratare a apei Săcele.

 

Acumularea Târlung-Săcele reprezintă principala sursă de alimentare cu apă potabilă a oraşelor Braşov şi Săcele, deservind circa 300.000 de persoane care reprezintă 87% din totalul populaţiei judeţului Braşov. În prezent, capacitatea de înmagazinare a lacului de acumulare este de 18,3 milioane mc, urmând ca după terminarea lucrărilor de investiţii din etapa I de supraînălţare capacitatea acestuia să crească la 28 milioane mc.

„ Am început în 2012 un proiect care va avea efecte pozitive pe foarte multe planuri: crearea unor noi locuri de muncă, protejarea locurilor de muncă existente în Electroprecizia, protejarea mediului şi creşterea securităţii alimentării cu apă potabilă. Valorificarea potenţialului hidroenergetic în zonă va conduce la obţinerea de energie nepoluantă, din sursa regenerabilă, eliminându-se potenţialele emisii poluante. De asemenea noi, ca şi companie, ne vom acoperi în proporţie de 60-70% consumul de energie electrică al grupului Electroprecizia. Acest lucru va avea un impact pozitiv semnificativ în menţinerea competitivităţii pe pieţele externe şi în protejarea locurilor de muncă ale angajaţilor noştri,” a precizat Dumitru Matei, directorul general al Electroprecizia.

Proiectul C.H.E.M.P. Electroprecizia de producţie de energie electrică “verde” presupune realizarea unei noi scheme corelată cu regimul de funcţionare al staţiei de tratare a apei brute Săcele şi Graficul de exploatare al Acumulării Târlung. Astfel, va exista un control eficient asupra procesului de captare şi, mai ales, asupra transportului apei brute către staţia de tratare prin înlocuirea conductei existente cu o conductă din oţel nouă, tratată anticoroziv şi laminată cu o răşină în interior. Acest tip de conductă modernă este recomandat pentru aplicaţii hidroenergetice, aport de apă potabilă şi canalizări.

„Municipiul Săcele a avut întotdeauna o problemă cu apa potabilă şi de aceea încercăm de mulţi ani să aducem îmbunătăţiri în acest domeniu. Investiţia de la C.H.E.M.P. Electroprecizia este un pas important în acest sens care va contribui la îmbunătăţirea calităţii apei transportate. Mai mult, prin această lucrare, Autorităţile locale realizează o importantă economie la bugetul propriu de investiţii, modernizarea tronsonului de aducţiune a apei fiind realizată integral din fondurile Electroprecizia S.A.”, a spus Radu Nistor, primarul oraşului Săcele.

C.H.E.M.P. Electroprecizia va fi amplasată la baza barajului, pe amplasamentul unei centrale hidroenergetice vechi care a fost pusă în funcţiune în anul 1922 si care a funcţionat până în anii ’60.

„Cel mai important lucru pentru noi, realizat prin această investiţie C.H.E.M.P. Electroprecizia, este securizarea alimentării cu apă potabilă a majorităţii locuitorilor din regiunea Braşovului prin reabilitarea conductei de rezervă a SGA de pe acest tronson. Consiliul Judeţean Braşov susţine şi încurajează astfel de investiţii care, pe lângă beneficiile reale pentru oameni şi mediu, valorifică potenţialul energetic al zonei şi reprezintă şi un plus economic pentru judeţ,” a declarat Aristotel Căncescu, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov. 

Proiectul C.H.E.M.P. Electroprecizia face parte dintr-un proiect de dezvoltare durabilă a zonei, iniţiat şi coordonat de către Clusterul ETREC, cluster în care sunt parteneri atât Consiliul Judeţean Braşov, cât şi Primaria Oraşului Săcele, Universitatea Transilvania, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi care, printre direcţiile principale de acţiune, îşi propune dezvoltarea sitstemelor energetice alternative.

Valorificarea resurselor de energie regenerabilă, inclusiv a celor hidroenergetice - în unitaţi cu putere instalată mai mică de 10 MW - constituie o preocupare constantă a statului român şi a Uniunii Europene.

Electroprecizia are peste 1.300 de angajaţi, iar 90% din producţie este exportată.