În ciuda diferenţelor de creştere între centrul zonei Euro şi periferie, există semnale care indică faptul că situaţia se îmbunătăţeşte şi în afara economiilor nucleu. EEF se aşteaptă la o încetinire a ritmului de contracţie în economiile periferice de la 1,9%, în 2012, la 1,4% în 2013, înainte de revenirea pe creştere în 2014. Acest fapt se datorează, în primul rând, eforturilor dureroase întreprinse de către anumite ţări de la periferie de a-şi reforma economiile care deja generează rezultate ce se văd în îmbunătăţirea competitivităţii internaţionale.

Începând cu anul 2008, gradul de ocupare a forţei de muncă în economiile periferice a scăzut cu 9%. În cazul Spaniei, Irlandei şi Portugaliei, gradul de ocupare a forţei de muncă a scăzut sub nivelul capacităţii de producţie, oferind astfel un impuls pentru productivitate. Scăderea costurilor per unitate de forţă de muncă a făcut ca bunurile şi serviciile produse în aceste economii periferice să fie mai competitive decât erau acum cinci ani.

Până în 2014, EEF estimează că ţările periferice din zona Euro cu cea mai rapidă creştere din exporturi vor fi Grecia – cu 9,3%, Irlanda – cu 4,4% şi Spania - cu 4,1%. Acestea sunt cele trei ţări în care s-a văzut cea mai mare îmbunătăţire în privinţa costurilor per unitate de forţă de muncă ceea ce a generat şi o creştere a competitivităţii începând cu anul 2008. Aceste rezultate vor ajuta cele trei ţări să depăşească recesiunea şi le vor permite să atragă câştiguri din activităţile economice care să contribuie la crearea de locuri de muncă. 

Revenirea modestă la creştere economică prognozată pentru 2014 în ţările periferice va fi generată iniţial de investiţiile în business şi de exporturi iar, ulterior, odată ce piaţa forţei de muncă începe să se îmbunătăţească, de cheltuielile de consum.

Rata şomajului va rămâne ridicată

EEF estimează că şomajul din zona Euro va ajunge la un nivel record de 12,4% până la sfârşitul anului 2013, cu rate ale şomajului în Spania şi Grecia mai mari de 26,5%. Chiar şi în contextul redresării economice, numărul persoanelor fără loc de muncă, la nivelul întregii Europe, va rămâne la cote ridicate. Până la sfârşitul anului 2017, EEF estimează că rata şomajului se va menţine la peste 11%, iar numărul şomerilor va fi cu aproximativ 6,5 milioane mai mare decât în urmă cu un deceniu.

Intenţia consumatorilor de a face noi achiziţii va fi frânată de creşterea, pe mai departe, a şomajului în 2013. Continuarea înăspririi fiscalităţii şi a măsurilor de austeritate va avea, de asemenea, un impact negativ asupra cheltuielilor gospodăriilor. Se estimează o scădere cu 0,6% a cheltuielilor de consum pentru 2013, înainte să înceapă să crească lent, cu o medie de doar 1% pe an, în perioada 2014-2017.
Dezintermedierea sectorului bancar va genera, de asemenea, o constrângere pentru reluarea creşterii, deoarece sistemul bancar din zona Euro nu are încă tăria de a impulsiona ascensiunea economică printr-un nivel mai bun al creditării. În general, înăsprirea condiţiilor de creditare va afecta investiţiile şi cheltuielile de consum.

Euro se menţine puternic, dar nu pentru mult timp

Deşi climatul economic rămâne dificil, încrederea în rândul consumatorilor şi în sfera de business va reveni treptat, pe măsură ce ameninţările majore din anul trecut se vor diminua.   Cu toate acestea, se estimează că investiţiile din zona de business vor continua să scadă cu 2% în 2013, înainte de a intra pe un trend uşor crescător, estimat la o rată medie de creştere anuală de 3,5% pentru perioada 2014-2017.

Cu toate că a pierdut o parte din victoriile obţinute anterior, moneda Euro continuă să-şi menţină un avans de 8% în raport cu dolarul american şi de 8,5% şi de 8.5% din punct de vedere al cursului de schimb efectiv, de la jumătatea anului 2012. În actualul climat, impactul aprecierii Euro va putea fi depăşit datorită faptului că există un mediu economic mai stabil. Totuşi, exporturile din zonele periferice ar putea avea de suferit din cauza aprecierii Euro care, dacă va continua, va putea atrage după sine năruirea unor eforturi dureroase făcute pentru a restaura competitivitatea.

În pofida acestor îngrijorări, EEF nu a coborât prognozele privind creşterea şi exporturile, deoarece estimează că această rată a Euro nu va mai rămâne mult timp la nivelul actual. Conform EEF, Euro este supraevaluat în prezent cu puţin sub 10%. Dar, pe măsură ce incertitudinile privind poziţia fiscală a SUA se risipesc iar evoluţiile economice din piaţa americană şi din pieţele emergente reintră pe o creştere tot mai evidentă, EEF se aşteaptă ca Euro să se deprecieze din nou, ajungând la 1,25 USD până la sfârşitul acestui an. 

Înăsprirea fiscalităţii frânează creşterea PIB

Este de aşteptat ca înăsprirea fiscalităţii să reprezinte o frână pentru creştere pe termen mediu.  Estimările EEF arată că înăsprirea fiscalităţii ajunge la mai mult de 1% din PIB şi în acest an, ceea ce va diminua cu aproape un punct procentual creşterea produsului intern brut. Începând cu 2014, fiscalitatea ar trebui să se relaxeze spre 0,5% - 1% din PIB pe an, dar nu va înceta să fie un factor de încetinire a creşterii.

După mai mulţi ani de austeritate, una din provocările majore cu care se vor confrunta cei care definesc politicile în zona Euro – dar şi cei din ţările periferice şi majoritatea celorlalte ţări – va fi cum să aplice reformele în sectorul public astfel încât să nu submineze creşterea.

 

Despre Ernst & Young

Ernst & Young este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 152,000 de angajaţi în 700 de birouri din 140 de ţări şi venituri de aproximativ 22.9 miliarde dolari în anul 2011. În România, Ernst & Young este unul dintre liderii de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei peste 460 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Birourile sunt localizate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi pagina de internet: www.ey.com.