Potrivit şefului Erste, conducerea grupului va propune plata unui dividend de un euro pe acţiune către acţionari. În 2016, venitul net din dobânzi s-a situat 4,374 miliarde de euro, în scădere cu 16% faţă de 4,444 miliarde de euro în 2015, în principal pe fondul menţinerii contextului caracterizat de dobânzi reduse şi al scăderii semnificative a creditelor neperformante. Această evoluţie nu a fost compensată integral de creşterea creditării.

Venitul net din taxe şi comisioane s-a redus anul trecut la 1,783 miliarde de euro (de la 1,861 miliarde de euro în 2015), reflectând un declin al venitului din creditare şi servicii de plăţi precum şi un venit mai mic din operaţiuni cu valori mobiliare. Venitul net din tranzacţionare a crescut în 2016 cu 29,6%, la 272,3 milioane de euro, iar venitul operaţional a scăzut cu 1,2%, la 6,691 miliarde de euro.

Cheltuielile administrative generale au crescut cu 4,1% anul trecut, la 4,082 miliarde de euro, în principal din cauza costurilor de IT şi consultanţă mai ridicate precum şi a majorării cheltuielilor de personal la 2,339 miliarde de euro. Această evoluţie a determinat diminuarea profitului operaţional la 2,663 miliarde de euro.

Raportul cost/venit s-a situat la 60,2% (57,1%). Câştigul din activele şi pasivele financiare neevaluate la valoarea justă în contul de profit şi pierdere (net) include un profit, raportat în trimestrul al doilea, din vânzarea acţiunilor la VISA Europe în sumă de 138,7 milioane de euro. Totalul activelor a crescut în 2016 la 208,2 miliarde de euro (de la 199,7 miliarde de euro în 2015), în principal datorită majorării numerarului şi a soldurilor de numerar, în principal a soldurilor de numerar la băncile centrale, la 18,4 miliarde de euro.

În 2017, evoluţia pozitivă a economiei ar trebui să se reflecte în rate de creştere a PIB-ului cuprinse între 1,5% şi 4,5% în pieţele principale din CEE în care activează Erste Group. Toţi ceilalţi parametri economici sunt aşteptaţi să evolueze de asemenea semnificativ. Ratele şomajului ar urma să scadă în continuare - în Cehia şi Ungaria acestea sunt deja printre cele mai reduse din UE. Se estimează că inflaţia se va menţine la un nivel redus, iar poziţiile competitive puternice ar trebui să ducă din nou la excedente ale contului curent. Este de aşteptat ca situaţia fiscală şi nivelele datoriei publice să rămână la un nivel solid. Pentru Austria, în schimb, se estimează o creştere mai puţin dinamică, la o rată de 1,5%. Rata şomajului se aşteaptă să se stabilizeze în 2017 după ce a marcat o creştere în 2016. Per ansamblu, creşterea continuă să fie determinată de consumul intern în toate economiile, deşi se aşteaptă ca exporturile să aibă o contribuţie pozitivă în majoritatea ţărilor, mentioneaza agerpres.