Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 73,9 miliarde de lei, reprezentând 9,8% din PIB, au fost cu 2,8% mai mici în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, din care veniturile bugetare colectate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), cumulat pe primele 4 luni din 2016, au fost de 66,6 miliarde de lei, cu 1% mai mult faţă de perioada similară a anului 2015 şi cu 3% mai mari raportat la programul aferent acestora.

Potrivit MFP, s-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din: impozitul pe profit (+12,0%), contribuţii de asigurări sociale (+5,5%), impozitul pe salarii şi venit (+3,5%) şi accize (+2,7%), precum şi din taxa pe utilizarea bunurilor (+13,5%), în special din taxele pe jocuri de noroc.

În ceea ce priveşte încasările din TVA, acestea au înregistrat o scădere de 8,8% comparativ cu cele obţinute în perioada similară a anului 2015, în condiţiile în care au fost afectate atât de reducerea cotei standard de TVA, de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, care s-a reflectat în încasările din februarie, cât şi de introducerea unei cote reduse la alimente de 9%, aplicată de la 1 iunie 2015.

De asemenea, rambursările de TVA au fost cu 254,8 milioane de lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, reprezentând 5,1 miliarde de lei.

Încasările din contribuţii de asigurări sociale la bugetul de asigurări sociale au fost mai mari cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care încasările la acest buget sunt influenţate negativ de creşterea volumului vărsămintelor la Pilonul II de pensii, pe fondul majorării cotei de contribuţii de la 5%, în anul 2015, la 5,1%, în anul 2016.

La nivelul administraţiilor locale, s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile nefiscale cu 16,4%, în timp ce la taxa pe utilizarea bunurilor s-a înregistrat o scădere de 3%, iar la impozite şi taxe pe proprietate s-a înregistrat un minus de 20,6%. Acesta din urmă este explicat prin amânarea termenului de plată a impozitului pe proprietate până la 30 iunie, dată până la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe locuinţă, terenuri şi maşini.

Referitor la cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 73,8 miliarde de lei, acestea au crescut în termeni nominali cu 5,3% faţă de perioada similară din 2015, dar s-au redus cu 0,1 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile de personal au crescut cu 8,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind determinate în principal de majorările salariale acordate în a doua parte a lui 2015, respectiv 12% pentru personalul din instituţiile publice locale, 25% pentru personalul din sistemul public sanitar şi a personalului din sistemul public de asistenţă socială, 15% pentru personalul din învăţământ, 10% pentru personalul din sistemul bugetar exclusiv sănătate, învăţământ şi asistenţă socială, precum şi majorarea cu 75 de lei a salariului minim brut pe ţară, de la 1 iulie 2015.

De asemenea, cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 2,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. În ceea ce priveşte cheltuielile cu asistenţa socială, acestea au crescut cu 7% comparativ cu acelaşi interval al anului trecut, fiind influenţate în principal de majorarea cu 5% a punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2016 şi de dublarea alocaţiei de stat pentru copii începând cu 1 iunie 2015.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 7,2 miliarde de lei, respectiv 0,9% din PIB, cu aproximativ 35,2% mai mari comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precizează MFP, scrie agerpres.