Guvernul a aprobat, marţi, proiectul Lege pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a altor legi din domeniul justiţiei penale, potrivit Ministerului Justiţiei (MJ).


"Guvernul a aprobat marţi, la propunerea Ministerului Justiţiei, proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale; proiectul de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune şi proiectul de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal", informează MJ.

În opinia sursei citate, aprobarea de către Executiv a acestor proiecte de lege reprezintă "ultimul pas din punct de vedere legislativ al celei mai importante reforme a justiţiei penale, procesual-penale şi execuţional-penale din ultimii 20 de ani".

I. Proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale este structurat în 4 titluri.

Titlul I - Dispoziţii generale cuprinde dispoziţiile generale privind aplicarea legii procesual penale. Sunt stabilite reguli procedurale pentru rezolvarea situaţiilor tranzitorii generate de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, în raport de stadiul în care se află procesul penal sau diferite proceduri penale la momentului intrării în vigoare a noului Cod. Se stabileşte cu titlu de principiu aplicarea imediată a legii procesuale noi tuturor proceselor şi procedurilor penale aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală.

Titlul II - Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. Titlul II al Legii reprezintă o parte importantă a acesteia, fiind rezultatul unei analize a întregii legislaţii procesual penale în vigoare. Propunerile de modificare formulate în cuprinsul proiectului se înscriu pe mai multe coordonate, dintre care cele mai importante sunt: abrogarea unor texte din legislaţia specială, ca urmare a cuprinderii acestora în noul Cod de procedură penală, pentru evitarea paralelismelor procedurale. Astfel, o serie de dispoziţii din legile speciale au fost abrogate, procedurile urmând a se desfăşura potrivit cadrului general prevăzut de noul Cod de procedură penală şi modificarea unor texte din legislaţia specială, în vederea corelării cu dispoziţiile noului Cod de procedură penală.

Titlul III - Dispoziţii de modificare şi completare a Codului de procedură penală conţine o serie de dispoziţii legate de modificarea şi completarea unor texte din Codul de procedură penală, care vizează instituţii precum competenţa după calitatea persoanei, strămutarea, măsurile preventive, citarea şi comunicarea actelor de procedură, valorificarea bunurilor sechestrate în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, camera preliminară, recursul în casaţie.

Titlul IV - Dispoziţii finale şi tranzitorii prevede abrogarea Legii nr.29/1968 privind Codul de procedură penală, republicată în Monitorul Oficial al României 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare şi stabileşte data intrării în vigoare a prezentei legi şi a Legii 135/2010 privind Codul de procedură penală - 1 februarie 2014.

2. Proiectul de lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - prezintă o viziune modernă a noului sistem execuţional penal în ceea ce priveşte sancţiunile şi măsurile neprivative de libertate, în acord cu prevederile noului Cod penal, respectiv ale noului Cod de procedură penală. Crearea unei proceduri pentru executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice, valorificarea eficientă a modalităţii de executare a pedepsei amenzii, stabilirea rolului judecătorului delegat cu executarea, al consilierului de probaţiune, implicarea instituţiilor din comunitate în sprijinirea procesului de reintegrare socială ca scop final al procesului de supraveghere sunt câteva aspecte definitorii ale proiectului.

3. Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune este structurat pe două componente majore. Prima componentă este de ordin organizaţional şi presupune o reconfigurare a sistemului de probaţiune prin asigurarea de către Ministerul Justiţiei, în mod nemijlocit, a unui management unitar privind planificarea strategică în domeniu, gestionarea resurselor umane, financiare şi administrative ale sistemului de probaţiune pentru a susţine activitatea viitoare a serviciilor de probaţiune. Cea de-a doua componentă, de ordin funcţional, reconstruieşte activitatea serviciilor de probaţiune prin prisma competenţelor stabilite în noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală, integrând principii şi abordări moderne, specifice instrumentelor internaţionale şi recomandărilor europene în domeniu.

4. Proiectul de lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - completează în mod firesc prevederile substanţiale şi procesuale privind pedepsele şi măsurile privative de libertate cuprinse în cele două noi coduri, arătând modul în care sunt puse în executare măsurile şi pedepsele privative de libertate si reglementand aspecte precum: principiile executării pedepselor privative de libertate, regimurile de executare a pedepselor, condiţiile de detenţie, drepturile şi obligaţiile deţinuţilor, executarea măsurilor preventive privative de libertate, instituţii noi precum arestul la domiciliu, executarea măsurilor educative privative de libertate aplicabile minorilor precum şi sancţiuni şi recompense aplicabile deţinuţilor.