Este vorba despre mărfuri precum echipamente pentru utilaj petrolier, componente şi colecţii de CKD pentru montaj auto, care, materializate în contracte de export, au condus la creşterea exporturilor cu 124 % în 2011 şi cu 23,19 % în primele 11 luni ale anului 2012.

La rândul său, E.S., Raymundo Santos Rocha Magno, a confirmat disponibilitatea autorităţilor ţării sale pentru actualizarea şi completarea cadrului juridic bilateral, organizarea primei sesiuni a comisiei mixte, simultan cu susţinerea proiectelor operatorilor economici din cele două ţări.

Totodată, a recomandat contactarea autorităţilor statelor federale care implementează proiecte proprii de dezvoltare, cum este exemplul statului Bahia, care are în curs de dezvoltare infrastructura de transport. Acest proiect poate fi o oportunitate pentru realizarea în Brazilia a montajului de vagoane de călători cu utilizarea de componente şi subansamble produse de industria românească.