Mai mult, primarii sunt responsabili, administrativ, civil și penal pentru ceea ce semnează, chiar în condițiile în care este vorba de documente cu caracter tehnic sau juridic.
 
Firea a mai spus că potrivit Legii 215/2001, printre atribuţiile primarului şi ale viceprimarului nu se regăsesc verificarea și întocmirea conţinutului documentaţiilor tehnice, obţinerea de avize şi acorduri cerute prin certificatul de urbanism, analiza proiectelor depuse pentru autorizare în vederea constatării îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice. 
 
"Rezultă, în mod cert, că legea nu condiţionează ca primarul să aibă  studii de specialitate, într-un anumit domeniu, care să-i permită să verifice documentele pe care le semnează ca primarul. Am depus, în acest sens, un amendament, împreună cu domnul senator Darius Vâlcov, preşedintele Comisiei de administraţie publică, pe care ne-am dori să-l susţină majoritatea parlamentarilor", a adăugat Firea, într-un comunicat de presă. 
 
În opinia acesteia, primarul trebuie să poată delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-tritoriale, conducătorilor structurilor sau personalului din aparatul de specialitate, în raport de competenţele ce le revin în domeniile respective.