Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale, calculat ca raport între încasările din obligații curente și sumele declarate aferente perioadei de raportare, a fost de 83,68%, în creștere cu 2,32 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când acest indicator a fost de 81,36%.

De asemenea, sumele declarate de plată au crescut în primele nouă luni ale anului 2014 cu 4,97%, față de perioada similară a anului 2013, în valoare absolută creșterea fiind de 6,793 miliarde lei.

"În luna septembrie 2014, pentru acest indicator a rezultat un grad de realizare pe total ANAF de 84,91%. Comparând rezultatele obținute în luna septembrie 2014 cu cele realizate în luna septembrie 2013, rezultă o creștere a conformării voluntare la plată cu 2,35 puncte procentuale (de la 82,56% la 84,91%)', precizează ANAF.

Pe buget general consolidat, sumele încasate în termen, aferente sumelor declarate, au crescut în luna septembrie 2014 față de luna septembrie 2013 cu 14,18%, în valoare absolută cu 1,65 miliarde lei, iar sumele declarate de plată au crescut în luna septembrie 2014 cu 11,01% față de luna septembrie 2013, în valoare absolută cu 1,55 miliarde lei.

În primele nouă luni ale anului 2014, pe total ANAF, gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale a fost de 93,88%, în creștere cu 1,08 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut 992,80%).

Pe buget general consolidat, numărul declarațiilor depuse în termen a crescut cu 2,78% în primele nouă luni ale anului 2014 față de perioada similară a anului 2013, iar cel al declarațiilor așteptate a urcat cu 1,60%.

"În luna septembrie 2014, pentru acest indicator a rezultat un grad de realizare pe total ANAF de 95,57% față de un nivel planificat de 94% pe total buget consolidat. Comparând rezultatele obținute în luna septembrie 2014 cu cele realizate în luna septembrie 2013, rezultă o creștere a conformării voluntare la declarare cu 0,75 puncte procentuale (de la 94,82% la 95,57%). Pe buget general consolidat, declarațiile depuse în termen au crescut în luna septembrie 2014 față de luna septembrie 2013 cu 3,03%, iar declarațiile așteptate au crescut în luna septembrie 2014 față de perioada similară a anului 2013 cu 2,22 %', mai precizează ANAF.

Pentru buna colectare a veniturilor bugetare, ANAF a intensificat acțiunile care să conducă la creșterea gradului de conformare voluntară atât la declarare, cât și la plată, prin extinderea serviciilor de asistență prin telefon, internet, poștă electronică, îmbunătățirea procedurilor de administrare, creșterea gradului de informatizare prin asigurarea de instrumente de monitorizare a procesului de gestiune a declarațiilor și plăților.

Alte măsuri care urmează să fie întreprinse vizează utilizarea instrucțiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare, continuarea aplicării sistemului stabil de înlesniri la plata obligațiilor pentru contribuabilii aflați în dificultate generată de lipsa temporară a disponibilităților bănești, perfecționarea analizei arieratelor, dinamizarea măsurilor de executare silită, scăderea din evidența analitică pe plătitori a creanțelor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii, identificarea contribuabililor care înregistrează obligații fiscale cu reținere la sursă în scopul impulsionării achitării acestora ținând cont, în acest sens, de sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, indisponibilizarea sumelor datorate de terții popriți în cazul neachitării voluntare a obligațiilor fiscale, creșterea gradului de utilizare a metodei de depunere a declarațiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în cazul persoanelor fizice supuse impozitului pe venit și a contribuabililor mici, notificarea și sancționarea contribuabililor care nu depun declarații fiscale, aplicarea procedurii privind impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor care nu-și îndeplinesc obligațiile fiscale prevăzute de lege, modificarea din oficiu a obligațiilor prevăzute în vectorul fiscal atașat contribuabilului, precizeaza Agerpres in pagina electronica.