În raportul Curţii de Conturi se menţionează că majorările de întârziere şi penalităţile calculate la suma respectiv sunt de 163.000 de lei. Documentul mentioneaza, de asemenea, că fostul complex energetic Turceni a diminuat cu peste 5,8 milioane lei veniturile datorate bugetului local pentru localităţile Mătăsari şi Slivileşti, banii reprezentând "taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări aferentă lucrărilor de excavare efectuate fără această autorizaţie".

A fost constata, in egala masura, o "diminuare a veniturilor cuvenite bugetului de stat cu suma de 77.000 de lei, reprezentând TVA dedusă din TVA de plătit la bugetul de stat, ca urmare a plăţilor nejustificate pentru cheltuieli de investiţii, în sumă totală de 397.000 lei, la care se adaugă majorări şi penalităţi de întârziere calculate, în sumă totală de 15.000 lei".


De asemenea, CE Turceni a achitat  "necuvenit" 473.000 de lei pentru lucrări neexecutate, inspectorii descoperind că banii au fost daţi pentru 36 de calorifere şi trei scări de inox, care nu au fost montate, respectiv executate. O altă sumă, de 87.000 de lei, a fost plătită nejustificat ca impozit pe clădiri pentru casele construite şi predate proprietarilor care sunt persoane strămutate din zonele afectate de lucrările miniere.

Curtea de Conturi a constatat şi că fostul director general de la complexul energetic Turceni a primit necuvenit 21.000 de lei ca "primă salarială" acordată pentru participarea la negocierea cu sindicatele şi în comisia de stabilire şi evaluare a terenurilor aflate în patrimoniul fostului CE Turceni.

În raportul de activitate pe anul 2011, inspectorii Curţii de Conturi consemnează că, după verificările de la CE Turceni, unitatea a plătit la buget suma de 740.000 de lei, precum şi penalităţile de 164.000 lei. De asemenea, a fost recuperată suma de 180.000 de lei care reprezintă debite restante, plata nejustificată a unor lucrări, precum şi cheltuieli salariale nelegale, la suma respectivă adăugându-se şi 9.000 de lei ca majorări şi penalităţi. În plus, a fost recuperată şi suma de 9.000 de lei decontată necuvenit pentru lucrări de reparaţii neexecutate.

Inspectorii Curţii de Conturi recomandă stabilirea întinderii prejudiciului creat unităţii ca urmare a plăţilor nelegale efectuate şi menţionate în raport, inclusiv în cazul primei de 21.000 de lei acordată fostului director general. Inspectori recomandă şi verificarea impozitelor plătite la toate casele construite pentru persoanele strămutate, pentru care s-a declarat şi achitat acest impozit în perioada 2009-2011.

Curtea de Conturi recomandă şi intrarea în legalitate în privinţa obţinerii autorizaţiei de excavare pentru lucrările efectuate începând cu anul 2007, precum şi efectuarea unui inventar al tuturor gestiunilor. Fostul complex energetic Turceni este, din vara anului trecut, parte a Complexului Energetic Oltenia, alături de Societatea Naţională a Lignitului Oltenia şi de complexurile energetice de la Rovinari şi Craiova, mentioneaza Mediafax in pagina electronica.