Potrivit companiei,  director general a fost desemnat de Consiliul de Administraţie fără a fi respectate criteriile şi procedurile transparente cerute de OUG 109/2011 pentru procesul de selecţie. În schimb, desemnarea a rezultat strict din imixtiunea Ministerului Economiei în independenţa Consiliului Salrom, ca urmare a emiterii unui ordin ministerial referitor la desemnarea unui membru al unui partid politic.

Pe 12 februarie 2013, Consiliul de Administraţie al Salrom l-a desemnat pe Aurel Bucur în funcţia de Director General al companiei. Această decizie reprezintă, din punctual de vedere al administratorului FP, o încălcare directă a prevederilor OUG 109/2011, din următoarele motive:

- Consiliul de Administraţie a desemnat un nou Director General în urma ordinului Ministerului Economiei nr. 282 din 21 decembrie 2012, prin care reprezentanţii Ministerului în Adunarea Generală a Acţionarilor au fost împuterniciţi să mandateze Consiliul de Administraţie al Salrom să îl revoce pe fostul Director General şi să îl desemneze pe dl. Aurel Bucur. Cu toate acestea, responsabilitatea desemnării unui Director General revine numai Consiliului de Administraţie. Din această cauză, considerăm că intervenţia Ministerului în procesul de selecţie afectează independenţa Consiliului în privinţa desemnării managerilor profesionişti, fapt care nu ar trebui să fie permis.

- Desemnarea  lui Aurel Bucur a avut loc fără realizarea unui proces de selecţie efectuat de o companie independentă de recrutare, după cum este stipulat în legislaţie. În opinia noastră, experienţa şi referinţele dlui. Bucur nu îndeplinesc cerinţele poziţiei de Director General. Conform CV-ului dlui. Bucur, acesta nu a avut niciun fel de responsabilităţi similare în posturile ocupate anterior.

- Este important de precizat că Aurel Bucur este membru al unui partid politic, pe care îl reprezintă în cadrul Primăriei Târgul-Ocna, în funcţia de consilier municipal.

“Administratorul Fondului dezaprobă din nou cu tărie lipsa de transparenţă în procesul de selecţie şi criteriile opace prin care s-a luat decizia finală în numirea noilor manageri profesionisti si a consiliilor independente din companiile de stat. Cerem insistent Guvernului să abordeze aceste probleme cu promptitudine si să respecte în viitor legislaţia în vigoare”, au declarat reprezentantii FP.

Acestia au subliniati ca sunt foarte foarte preocupaţi de faptul că, la un an după adoptarea OUG 109/2011, autorităţile publice continuă să îi încalce dispozițiile sau să întârzie punerea corectă în aplicare a standardelor de guvernanţă corporativă în întreprinderile de stat, la care şi Fondul Proprietatea este acționar.

“Credem că aceste încălcări au un impact nefast asupra valorii companiilor de stat şi transmit un semnal negativ puternic cu privire la integritatea procesului de numire a consiliilor independente şi a managementului profesionist”, au conchis sursele citate.