Proiectul „grafenul” va explora și va utiliza proprietățile unice ale acestui material pe bază de carbon. Grafenul este caracterizat de o combinație de proprietăți fizice și chimice: este materialul cel mai subțire și un conducător de electricitate mult mai bun decât cuprul.

De asemenea, este de 100-300 de ori mai rezistent decât oțelul, având totodată proprietăți optice unice. În 2004, oameni de știință europeni au făcut posibilă utilizarea grafenului, iar substanța are potențialul de a deveni materialul minune al secolului al XXI-lea, așa cum a fost plasticul în secolul al XX-lea, inclusiv prin înlocuirea siliciului în produsele TIC.

Proiectul „creierul uman” va crea cea mai mare platformă experimentală din lume destinată elaborării celui mai detaliat model al creierului, pentru a studia funcționarea creierului uman și, în cele din urmă, pentru a dezvolta tratamente personalizate pentru afecțiunile neurologice și conexe. Această cercetare stabilește bazele științifice și tehnice pentru realizarea unor progrese medicale care ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea vieții a milioane de europeni.
 
Comisia Europeană, prin programele sale de finanțare a cercetării și a inovării, va susține timp de zece ani proiectele „grafenul” și „creierul uman” ca proiecte emblematice FET. Finanțarea susținută a proiectelor pe toată durata acestora se va face pe baza programelor-cadru de cercetare ale UE, în principal a programului Orizont 2020 (2014-2020), care este în prezent negociat în Parlamentul European și în Consiliu.
 
Proiectul „grafenul” este condus de profesorul Jari Kinaret de la Universitatea Chalmers din Suedia. Inițiativa emblematică implică peste 100 de grupuri de cercetare, cu 136 de cercetători principali, inclusiv patru laureați ai premiului Nobel. Proiectul „creierul uman” implică oameni de știință din 87 de instituții și este condus de profesorul Henry Markram de la École Polytechnique Fédérale din Lausanne.
 
Orizont 2020 este noul program al UE pentru cercetare și inovare, prezentat de Comisie ca parte a propunerii sale pentru bugetul UE în perioada 2014 - 2020. Pentru a stimula cercetarea și inovarea, ca factori generatori de creștere și de locuri de muncă, Comisia a propus un buget ambițios de 80 de miliarde de euro pe șapte ani, în care se încadrează inclusiv însuși programul de inițiative emblematice.
 
Câștigătorii vor primi până la 54 de milioane EUR proveniți din programul de lucru TIC 2013 al Comisiei Europene. Alte fonduri vor proveni din viitoare programe-cadru de cercetare ale UE, de la parteneri privați, inclusiv universități, de la statele membre și de la actori din sector.
 
Grafenul acest material promite să devină pe termen lung la fel de important ca oțelul sau plasticul. Cercetarea privind grafenul este un exemplu de nanotehnologie translațională emergentă: descoperirile realizate în laboratoarele academice sunt rapid încorporate în utilizări și produse comerciale. Grafenul și materialele conexe au potențialul de a avea un impact profund în domeniul TIC pe termen scurt și lung: integrarea componentelor din grafen cu componentele electronice bazate pe siliciu și înlocuirea treptată a siliciului sau dezvoltarea unor utilizări complet noi. Dincolo de TIC, cercetarea grafenului va avea un impact semnificativ asupra energiei și transportului, precum și asupra sănătății.
 
Proiectul „creierul uman”: prin simularea creierului în neuroștiință și neuroinformatică se vor colecta și integra date experimentale, identificându-se și acoperindu-se lacunele din cunoștințele noastre. În medicină, rezultatele proiectelor vor ameliora diagnosticarea, împreună cu simularea bolilor și a medicamentelor. În informatică, noi tehnici de calcul intensiv interactiv, axate pe nevoile din domeniul simulării creierului, vor influența o serie de sectoare, în vreme ce dispozitivele și sistemele, modelate după creier, vor depăși limitele fundamentale ale tehnologiilor actuale în ceea ce privește eficiența energetică, fiabilitatea și capacitatea de programare, deschizând drumul pentru sisteme cu o inteligență asemănătoare inteligenței specifice creierului.