Grupul a raportat un profit net de 236 milioane lei  pentru primul semestru din 2017 , în creștere cu 95% comparativ cu perioada similară a anului precedent, această creștere semnificativă fiind generată de accelerarea puternică a nivelului afacerilor și a rectificării rezultatului raportat pe primul trimestru 2017,  cu aproximativ 38 milioane lei (!).

Investiții noi

În H1/ 2017, Grupul KRUK a investit 549 milioane lei în 51 de portofolii de creanțe, cu o valoare nominală totală de 8,03 miliarde lei. În Q2, investițiile au totalizat 317 milioane lei. Peste 90% din bugetul de investiții a fost folosit în afara Poloniei – jumătate în Italia, un sfert în România, iar restul în alte zone geografice, care includ Germania, Republica Cehă și Slovacia.

“Am investit 543 milioane lei în achiziția de portofolii în primele șase luni ale anului, deși în mod obișnuit în cea de-a doua parte a anului sunt volume mai semnificative de investiții. În același timp,  băncile europene dovedesc un apetit crescut pentru vânzarea de portofolii de creanțe. În Polonia, portofoliile de creanțe oferite spre vanzare de bănci s-au menținut la un nivel  constant, dar în ultimele luni am observat o intensificare a competiției pe piața de profil, ceea ce a determinat o creștere a prețului portofoliilor, relativ la calitatea acestora. Polonia este piața noastră principală, dar diversificarea noastră geografică ne conferă alternative interesante. Cred că foarte curând majoritatea investițiilor noastre se vor face pe piețe străine,” a adăugat dl. Krupa.

 

Potențial semnificativ pentru achiziții viitoare

Deoarece oferta de portofolii pe piață continuă să crească, KRUK și-a asigurat noi surse de finanțare în H1 / 2017, de 724 milioane lei în linii de credit accesibile până la sfârșitul perioadei, dintre care 261 milioane lei disponibili în echivalent Euro. De asemenea, KRUK a emis două serii de obligațiuni denominate în Euro, pentru investitorii polonezi, în valoare totală de 40 milioane Euro. Obligațiunile sunt purtătoare de dobândă de 3,59% , cu maturitate de 5 ani.

La sfârșitul primului semestru/ 2017, KRUK a semnat o facilitate de credit revolving cu un consorțiu format din patru bănci: DNB Bank of Norway, BZ WBK, mBank și ING Bank Śląski. Această facilitate în mai multe valute, în valoare de 250 milioane Euro poate fi folosită pentru finanțarea și refinanțarea portofoliilor pe piețele europene, altele decât Polonia.

 

Cele mai mari sume colectate

Sumele colectate aferente portofoliilor de creanțe cesionate au atins cifra de 702 milioane lei (în creștere cu 45% comparativ cu perioada similară a anului precedent). În Q2, KRUK a raportat sume colectate în valoare de 367 milioane lei, acesta fiind cel mai bun rezultat înregistrat până în prezent. Sumele colectate aferente portofoliilor cesionate au totalizat aproximativ 1,3 miliarde lei pe ultimele douăsprezece luni, comparativ cu suma de 1,07 miliarde lei aferentă întregului an 2016.

“Investițiile pe care le-am făcut generează astăzi un volum crescut de sume colectate, iar clienții din afara Poloniei reprezintă o cotă majoră din colectările totale. Acest trend se va intensifica pe măsură ce ne vom extinde prezența pe noi piețe. Suntem ferm convinși că o strategie de colectare a creanțelor pe cale amiabilă care respectă normele sociale și reglementările legale este eficace. Stingerea datoriilor este esențială pentru bunăstarea economică în orice zonă geografică”, a spus dl. Krupa.

 

A treia plată de dividende

La sfârșitul primului semestru din 2017, KRUK a plătit dividende în valoare de 2 zloți/ acțiune (în echivalent RON de 2,17 lei /acțiune) , (aproximativ 37,5 milioane zloți în total, echivalent în RON de aprox.41 milioane lei) din profitul net consolidat raportat pe anul 2016. Restul profitului net a fost alocat fondurilor de rezervă obligatorii.  Aceasta a fost cea de-a treia plată de dividende din istoria KRUK. Anul trecut compania a plătit suma totală de 39 milioane lei către acționari.

Consiliul de Administrație consideră că distribuirea acestei sume nu va afecta planurile primordiale ale Grupului de dezvoltare viitoare a afacerilor, deoarece în alcătuirea planurilor au fost luate în considerare cerințele financiare ale Grupului, cât și nivelul actual al datoriei și situația financiară generală. La data de 29 martie, Consiliul de Supraveghere și-a exprimat opinia favorabilă asupra acestei recomandări.

 

În componența unui nou index bursier

În primul semestru 2017, Bursa de Valori Varșovia a selecționat acțiunile KRUK pentru a fi incluse în indexul de elită WIG30, și ca opțiune de top pe lista de acțiuni pentru WIG20. La sfârșitul primului semestru, acțiunile au îndeplinit criteriul de eligibilitate pentru componența FTSE EM. Capitalizarea de piață a KRUK la data prezentării raportului intermediar de venturi a atins nivelul fără precedent de 6,95 miliarde lei.