Ministerul Fondurilor Europene supune consultării publice varianta actualizată a acestui document de programare, care stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, propunerile de alocări financiare indicative la nivelul programelor operaţionale prin care România va atrage fondurile alocate pentru politica de coeziune:

 

Programul

Alocarea financiară indicativă pentru perioada 2014-2020 (preţuri curente 2012, fără rezerva de performanţă)

Programul Operaţional Infrastructură Mare

9,07 mld. euro

Programul Operaţional Regional

6,47 mld. euro

Programul Operaţional Capital Uman

3,44 mld. euro

Programul Operaţional Competitivitate

1,26 mld. euro

Programul Operaţional Capacitate Administrativă

 

0,52 mld. euro

Programul Operaţional Asistență Tehnică

0,3 mld. euro

programele de cooperare transfrontalieră

0,45 mld. euro

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale.

Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind  stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:
• Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistență Tehnică;
• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială europeană;
• Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operaţional pentru Pescuit.

Coordonarea va ține seama de lecțiile învățate în perioada 2007-2013 și va urmări eficientizarea procesului de implementare și reducerea poverii administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obținerea unui impact semnificativ al investițiilor, respectiv continuitatea intervențiilor sustenabile din actuala perioadă de programare.

În perioada 2014-2020, România are alocate fonduri europene în valoare de aproximativ 21 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Raportată la numărul de locuitori, alocarea este cea mai mică din UE: de aproximativ 1.000 de euro/ locuitor.

 

Țara

Nr. locuitori

(mil. pers.)

Buget coeziune (mld. euro)*

 

Euro/Locuitor

România

21,3

21,4

~ 1.000

Cehia

10,4

20,5

~ 2.000

Ungaria

9,9

20,4

~ 2.000

Portugalia

10,5

19,6

         ~ 1.900

Slovacia

5,3

13,1

~ 2.200

Polonia

38,5

72,7

~ 1.900

Lituania

3,0

6,4

~ 2.200

Croaţia

4,3

8,0

    1.900