Anunţul implică un contract de achiziţii publice, locul de prestare fiind Haţeg - Hunedoara, mentioneaza agerpres.

Serviciul trebuie îndeplinit în două etape, respectiv analiza privind optimizarea debitului instalat în baza determinărilor pierderilor hidraulice pe circuitul hidraulic principal al centralei, Baraj Gura Apelor - galeria de fugă, în sumă de 40.000 lei şi elaborarea studiului de fezabilitate propriu-zis - 760.000 lei.

Durata contractului este de 6 luni de la data atribuirii acestuia, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29 iunie 2015, ora 14,00, urmând ca acestea să fie deschise a doua zi la ora 11,00.