Rezultatele operaționale ale Immofinanz Group înregistrate în perioada menționată au totalizat 542,1 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3% (71,9 milioane de euro). Totodata, veniturile din chirii au crescut substanțial față de anul anterior, cu 70,2 milioane de euro (12%). Veniturile au crescut cu 11,2%, până la 869,2 milioane de euro.

Rezultatele din gestionarea activelor au înregistrat o creștere de 15,1%, până la 513 milioane de euro, în timp ce rezultatele din vânzarea proprietăților au crescut cu un procent impresionant de 108,3% față de anul precedent, până la 110,8 milioane de euro. Rezultatele din dezvoltarea proprietăților au fost de -18,4 milioane de euro (în anul financiar 2011/12 acestea au fost de 30,1 milioane de euro), în special datorită întârzierii lucrărilor la proiectul GOODZONE din Rusia.         
„Anul financiar 2012/13 a fost caracterizat de o concentrare a activităților operaționale – ceea ce a dus la înregistrarea unor rate solide de creștere. Fluxul de numerar brut a crescut cu 8%, până la 408,5 milioane de euro, în timp ce fluxul de numerar durabil (FFO) a crescut cu 27,1%, până la 341 milioane de euro, sau, mai precis, de la 0,27 la 0,33 euro per acțiune”, a comentat Eduard Zehetner, (FOTO) CEO al IMMOFINANZ Group. „Scăderea de 160,4 milioane de euro a profitului net s-a datorat în special efectelor pozitive reduse din evaluarea proprietăților, care, în urma ajustării efectelor cursului valutar, au scăzut cu 170,7 milioane de euro, până la 37,9 milioane de euro”, a adăugat Zehetner.  

„Noua noastră poziționare de propulsor al pieței imobiliare ne-a adus rezultate semnificative pe parcursul anului trecut. Acest lucru se poate observa în special în activitățile de vânzare, unde am înregistrat un nou record de la începutul programului nostru de vânzări, atingând un volum de aproximativ 661,3 milioane de euro. Cu aceste rezultate, am reușit ca într-o perioadă de trei ani, să  depășim cu 153,2 milioane de euro vânzările propuse de 1,5 miliarde, adică cu 10,2%. Aceste rezultate nu includ proprietăți cu o valoare de 583,4 milioane de euro care, au fost clasificate drept active deținute în vederea vânzării, la 30 aprilie 2013. Multe dintre aceste tranzacții au fost încheiate ori contractele pentru ele au fost deja semnate.”

Alte rezultate negative de evaluare de -33,2 milioane de euro (inclusiv efectele schimbului valutar) au condus la o scădere a profitului operațional până la 508,9 milioane de euro (2011/12: 692,9 milioane de euro). Această scădere este cauzată de declinul cu aproximativ 170,7 milioane de euro, față de anul precedent, a efectelor pozitive din reevaluarea proprietăților în funcție de efectele schimbului valutar (de la 208,7 milioane de euro la 37,9 milioane) și a efectului negativ extraordinar (-106,4 milioane de euro) provocat de ajustarea pasivelor prețului de cumpărare pentru achiziția centrului comercial Golden Babylon Rostokino din Moscova. Prețul final de achiziție a acestui centru comercial, inaugurat alături de un partener în cadrul unei asocieri prin participațiune în noiembrie 2009 și preluat complet în mai 2012, depinde de venitul net operațional realizat în anul calendaristic 2013. Acest profit net operațional a crescut semnificativ în ultimele luni, datorită faptului că centrul comercial Golden Babylon Rostokino a fost închiriat aproape în totalitate. În consecință, valoarea exactă a acestei proprietăți a crescut cu 135 milioane de euro în 2012/13 și va compensa costurile suplimentare din ajustarea prețului de cumpărare.

Profitul net din anul financiar 2012/13 a fost de 110,8 milioane de euro (2011/12: 271,2 milioane). Creșterea semnificativă de 43,2% a ratei impozitelor (2011/12: 14,9%) a rezultat în principal din efectele non-numerar, extraordinare, neobișnuit de ridicate asociate eșalonării taxelor.
Fluxul de numerar pentru dezvoltarea durabilă per acțiune a crescut de la 0,27 euro în 2011/12 la 0,33 euro în perioada menționată și reflectă dezvoltarea semnificativă a segmentului operațional. 
Pentru anul financiar 2012/13 valoarea dividendelor va fi de 0,15 euro, urmând a fi aprobată în cadrul adunării generale anuale din 2 octombrie 2013. Valoarea activului net per acțiune a crescut cu 4,9%, la 5,51 euro. 

PERSPECTIVE
Cele mai importante obiective pentru anul financiar 2013/14 sunt creșterea substanțială a activităților de dezvoltare, generarea de câștiguri consistente, precum și crearea unor condiții optime pentru noi activități în calitate de propulsor al pieței imobiliare.   
„Pentru anul 2014, ne propunem ca în Germania și Austria să diferențiem activitățile de gestionare a proprietăților rezidențiale de activitățile de dezvoltare ale IMMOFINANZ Group derulate de BUWOG și să le transferăm către o companie separată. Acest lucru se va desfășura în cadrul unei oferte publice inițiale (IPO), ori prin înființarea unei noi companii (spin-off), în funcție de evoluția pieței din acea vreme. Ambele opțiuni vor fi avute în vedere pentru a putea stabili un echilibru între interesele companiei și cele ale acționarilor, avându-se în vedere efectele potențiale ale alternativelor privind lichiditatea,” a spus Eduard Zehetner.      

Restul segmentului comercial al IMMOFINANZ Group se va concentra pe segmentele de retail, spații de birouri și logistice cu perspective crescute de profit din Europa Centrală și de Est. Activitățile vor fi axate pe dezvoltarea imobiliară, inclusiv de locuințe condominiu pentru vânzare în Europa Centrală și de Est.     
„La fel ca în anii anteriori, vom continua să optimizăm gestionarea activelor imobiliare prin reducerea spațiilor rămase de închiriat, atât în fiecare țară cât și pe fiecare sector de activitate, și simplificarea portofoliului prin vânzarea de proprietăți în piețele secundare și în segmentele secundare de birouri și retail. Eforturile noastre vor fi însoțite de obiective financiare care includ vânzarea activelor de proprietăți rămase care nu reprezintă investiții directe sau nu se află sub controlul nostru direct. Astfel, suntem încrezători că pe parcursul anului 2013/14 vom crește valoarea IMMOFINANZ Group, vom crește pentru acționarii noștri lichiditățile și le vom optimizata în funcție de riscuri.”

DECLARAȚIA DE VENIT
Rezulatatele din gestionarea activelor includ veniturile din chirii, alte venituri, veniturile operaționale și costurile operaționale, precum și cheltuielile atribuite în mod direct. Veniturile din chirii au înregistrat o creștere semnificativă de 70,2 milioane de euro (12%) față de anul precedent. Această evoluție este atribuită îndeosebi segmentului de retail, unde veniturile din chirii au crescut cu 70,4 milioane de euro, ceea ce reprezintă un plus de 33,4%. Creșterea veniturilor din chirii pentru segmentul de retail se datorează în principal achiziționării pachetului rămas de 50% în centrul comercial Golden Babylon Rostokino din Moscova, pe 16 mai 2012. Segmentele clădirilor de birouri și parcurilor logistice au înregistrat venituri din chirii în creștere ușoară, de 1,1%, respectiv 0,3%. Segmentul rezidențial a înregistrat venituri din chirii în scădere ușoară, de 3%, față de anul precedent, rezultat datorat în principal vânzării de proprietăți din segmentul BUWOG.
Veniturile au crescut cu 11,2%, până la 869,2 milioane de euro în 2012/13. Veniturile din gestionarea activelor au crescut cu 15,1%, până la 513 milioane de euro, datorită creșterii veniturilor din chirii și menținerii unui nivel constant de cheltuieli directe.
Rezultatele din vânzarea proprietăților au crescut semnificativ față de anul precedent, cu 108%, până la 110,8 milioane de euro. În segmentul BUWOG, tranzacțiile s-au concentrat pe vânzarea individuală de apartamente, precum și pe cea a unui portofoliu rezidențial în Carynthia, Austria, care include 35 de clădiri cu 781 de apartamente. Aceste tranzacții ilustrează strategia grupului, care implică vânzarea portofoliilor regionale din Austria și utilizarea veniturilor rezultate pentru realizarea de achiziții în Germania. Deși volumul tranzacțiilor din Europa de Est a fost mai mic decât cel al tranzacțiilor din Europa de Vest, IMMOFINANZ Group a reușit să gestioneze vânzarea profitabilă a clădirilor de birouri BB Centrum Building C și Diamond Point din Cehia în 2012/13.

Printre măsurile luate pentru optimizarea portofoliului de clădiri de birouri s-a numărat și vânzarea Office Cube și Josefstaedter Strasse 78 din Viena. Tranzacțiile din segmentul de logistică au vizat trei proprietăți deținute de subsidiara Deutsche Lagerhaus, precum și Quartier Saint Isidore din Nisa. De asemenea, mai multe clădiri de apartamente din Viena, printre care Mariahilfer Straße 53, au fost vândute unor investitori cu câteva luni în urmă.

Cea mai importantă contribuție la creșterea veniturilor a avut-o vânzarea întregului pachet deținut în grupul Les Bains de St. Moritz Holding AG, din al cărui portofoliu face parte Kempinski Grand Hotel des Bains din Elveția. După bilanțul contabil anual de la 30 aprilie 2013, IMMOFINANZ Group a vândut centrul comercial Silesia City Center din Katowice, Polonia, precum și o proprietate logistică din Egerkingen, Elveția, aflată în portofoliul Deutsche Lagerhaus. Conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, veniturile din reevaluare asociate acestor tranzacții sunt incluse în declarațiile financiare începând cu 30 aprilie 2013, deși influxul de numerar va avea loc în anul financiar 2013/14.

Rezultatele din dezvoltarea proprietăților includ vânzarea de proprietăți, precum și evaluarea proiectelor dezvoltate în perioada de raportare, finalizate sau în curs de finalizare. În 2012/13, aceste venituri au fost de -18,4 milioane de euro (30,1 milioane de euro în 2011/12). Rezultatele negative înregistrate în această perioadă de raportare se datorează în principal proiectului GOODZONE din Rusia. Falimentul contractorului general a dus la înlocuirea acestuia, fapt ce a generat întârzieri în dezvoltarea proiectului și a impus amânarea inaugurării, programate inițial în 2012/13, pentru anul viitor. Astfel, veniturile prevăzute inițial nu au mai fost realizate, în timp ce costurile au crescut. A fost ales un nou contractor general și estimăm că proiectul va fi finalizat și inaugurat la finalul anului 2013.
Alte venituri operaționale au înregistrat o scădere de 12,4%, până la 35,2 milioane de euro, din cauza unui declin în ajustarea provizioanelor față de anul precedent.
Cheltuielile neatribuite în mod direct (cheltuielile administrative și costurile cu personalul) au scăzut ușor față de anul precedent, la 98,5 milioane de euro (99,2 milioane de euro în 2011/12), în ciuda creșterii costurilor cu personalul, datorate inflației.
Rezultatele operaționale pentru anul financiar 2012/13 s-au ridicat la 542,1 milioane de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3%, sau de 71,9 milioane de euro. Această evoluție este atribuită îndeosebi creșterii substanțiale a rezultatelor din gestionarea activelor, precum și rezultatelor favorabile din vânzarea de proprietăți.
Alte rezultate ale reevaluării au înregistrat valori negative de – 33,2 milioane de euro (inclusiv efectele schimbului valutar), ceea ce a dus la scăderea profitului operațional până la 508,9 milioane de euro (692,9 milioane de euro în 2011/12). Acest declin este cauzat de scăderea de aproximativ 170,7 milioane de euro a efectelor pozitive ale evaluării proprietăților după ajustare, luând în considerare schimbul valutar (de la 208,7 milioane de euro la 37,9 milioane de euro), precum și efectului negativ extraordinar (-106,4 milioane de euro) provocat de ajustarea pasivelor prețului de cumpărare pentru achiziția centrului comercial Golden Babylon Rostokino din Moscova. Prețul final de cumpărare pentru acest centru comercial, inaugurat alături de un partener în cadrul unei asocieri prin participațiune în noiembrie 2009 și preluat complet în mai 2012, depinde de venitul net operațional realizat în anul calendaristic 2013. Acest venit net operațional a crescut în mod semnificativ în ultimele luni, grație faptului că centrul Golden Babylon Rostokino este închiriat aproape în totalitate. În consecință, valoarea justă a acestei proprietăți a crescut cu 135 milioane de euro în 2012/13 și va compensa costurile adiționale rezultate din ajustarea prețului de cumpărare.
Rezultatele financiare s-au îmbunătățit cu 60,5 milioane de euro față de anul precedent, la -313,8 milioane de euro. Această valoare include și efectele non-numerar ale schimbului valutar, de -32,5 milioane de euro. Cu toate acestea, veniturile înainte de taxe au scăzut la 195 milioane de euro (318,5 milioane de euro în 2011/12). Este de așteptat ca efectele schimbului valutar să fie reduse semnificativ prin adoptarea euro ca monedă funcțională în piețe cheie precum Polonia, Cehia, Ungaria și România, după bilanțul contabil anual de la 30 aprilie 2013.
Profitul net înregistrat în anul financiar 2012/13 a fost de 110,8 milioane de euro (271,2 milioane de euro în 2011/12). Creșterea semnificativă a ratei de impozitare, la 43,2% (14,9% în 2011/12), a avut ca rezultat principal o creștere neobișnuit de ridicată a efectelor non-numerar extraordinare ale amânării impozitelor. Intensitatea acestor efecte se datorează, printre altele, modificărilor aduse ratelor de impozitare și reportărilor pierderilor capitalizate aferente taxelor.
Fluxul de numerar durabil per acțiune a crescut de la 0,27 euro în 2011/12 la 0,33 euro pentru anul de raportare și ilustrează optimizarea dezvoltării afacerilor operaționale.

BILANȚUL CONTABIL:
Investițiile în proprietăți au reprezentat 83,4% din totalul activelor la 30 aprilie 2013 și se regăsesc raportate în bilațul contabil prin: investiții în proprietăți, proprietăți aflate în construcție, proprietăți înregistrate și active non-curente păstrate pentru vânzare. IMMOFINANZ Group a înregistrat o creștere de 81,3 milioane de euro în anul financiar 2012/13 comparativ cu anul precedent.
Lichiditățile și echivalentul în numerar, a doua valoare ca mărime în categoria active din bilanțul contabil, a crescut cu 179,3 milioane de euro față de anul precedent, până la 738,5 milioane și reprezinta 5,9% din totalul activelor la 30 aprilie 2013.
Valoarea acțiunilor IMMOFINANZ Group s-a ridicat la 5,3 miliarde de euro la 30 aprilie 2013 (5,5 miliarde în anul financiar 2011/2012), având o pondere de 42,3% în categoria acțiuni și pasive din bilanțul contabil. Dacă lichiditățile și echivalentul în numerar (incluzând lichiditățile și echivalentul în numerar din alte venituri de realizat) ar fi compensat pasivele financiare, acest procent ar fi fost de 45,7%.
Pasivele financiare, inclusiv pasivele din obligațiuni convertibile, au crescut ușor cu 0,8% față de anul precedent până la 5,4 miliarde de euro.

FLUXUL DE NUMERAR:
Fluxul de numerar brut a crescut cu 8% de la 378,3 milioane de euro în anul precedent până la 408,5 milioane de euro datorită îmbunătățirilor rezultatelor operaționale. Fluxul de numerar din activitățile operaționale au crescut cu 16,7% de la 339,6 milioane de euro până la 396,3 milioane de euro în anul financiar 2012/2013.
Fluxul de numerar obținut din investiții a fost de -26,3 milioane de euro in 2012/2013 (-113,3 milioane de euro în 2011/2012), reflectând volumul redus de investiții în perioada de raportare.
Fluxul de numerar din activități de finanțare constă în principal din suplimentarea și reducerea pasivelor financiare, obligațiuni și obligațiuni convertibile precum și plățile dividendelor. Valoarea acestora a fost de -201,1 milioane în perioada de raportare (-267,6 milioane în 2011/2012).
Lichiditățile și echivalentul în numerar au crescut cu 32,1% față de anul financiar precedent până la 738,4 milioane, ceea ce indică o îmbunătățire a tuturor indicatorilor principali ai fluxului de numerar.

DATE PRINCIPALE:
Datele principale arată o tentință de dezvoltare, în general, pozitivă. Rezultatele operaționale au crescut cu 15,3% până la 542,1 milioane de euro. Profitul net pe acțiune a scăzut de la 0,27 euro la 0,11 euro din cauza efectului negativ extraordinar din 2012/2013. Spre deosebire, fluxul de numerar durabil pe acțiune a crescut de la 0,27 euro la 0,33 euro.

Fluxul de numerar brut și fluxul de numerar din activitățile operaționale au crescut în 2012/2013 până la 408,5 milioane de euro (+8% față de anul financiar precedent) și respectiv la 396,3 milioane (+16,7% față de 2011/2012).

În ciuda mediului economic plin de provocări din țările pe care își concentrează activitatea IMMOFINANZ Group, gradul de ocupare din portofoliu a rămas stabil la 89,5% pe toată perioada de raportare.

Valoarea netă a activelor (NAV) a crescut cu 4,9% până la 5,51 euro, deși au fost plătite dividende de 0,15 euro per acțiune.

Raportul anual din 2012/2013 va fi disponibil începând cu 20 august 2013 la categoria „Financial Reports” din secțiunea Investor Relations din meniul principal pe site-ul companiei: http://www.immofinanz.com

ROMÂNIA
Proprietățile IMMOFINANZ Group în România reprezintă 9,6% din portofoliul total al companiei. Grupul deţine în România 88 de proprietăţi (17 investiţii finalizate, 11 în curs de dezvoltare și 60 de proiecte în curs de analiză) cu o valoare de 1.001,7 milioane de euro  (654,6 milioane de euro – investițiile finalizate, 38,4 milioane de euro – proiecte în curs de dezvoltare și 308,7 – proiecte în curs de analiză). Portofoliul curent de investiţii este constituit din nouă clădiri de birouri (13,4% din totalul portofoliului de clădiri de birouri), 5 proprietăţi în zona de retail (9% din întregul portofoliu de retail) şi 3 centre logistice (3% din întregul portofoliu de logistică).

La sfârșitul anului financiar 2012/2013, veniturile din închirieri în România a crescut până la 49,5 milioane de euro (perioada precedentă: 47,1 milioane de euro) și reprezintă 7,5% % din veniturile totale din închirieri ale Grupului. Rezultatele operaţiunilor din România s-au ridicat la 28 milioane de euro și reprezintă 5,2% din rezultatele operaţionale totale ale IMMOFINANZ Group.

DATE PRINCIPALE (în milioane de euro)

1 mai 2012 -
30 aprilie 2013

Δ în %

1 mai 2011 -
30 aprilie 2012

Venituri din închirieri

655,8

12,0%

585,7

Rezultate din gestionarea activelor

513,0

15,1%

445,9

Rezultate din vânzarea proprietăților

110,8

108,3%

53,2

Rezultate din dezvoltarea proprietăților

-18,4

n.a.

30,1

Cheltuieli neatribuite în mod direct

-98,5

-0,7%

-99,2

Rezultatele operaționale

542,1

15,3%

470,1

Profit operațional (EBIT)

508,9

-26,6%

692,9

Profit net

110,8

-59,1%

271,2

Flux de numerar brut

408,5

8,0%

378,3

Flux de numerar durabil (FFO)

341,0

27,1

268,4