Şi asta pentru că cine vrea să îşi mute profitul într-un paradis fiscal o va face prin intermediul unei firme intermediare, situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impozitări.

Pe de altă parte, Ministerul Finanţelor Publice susţine că măsura are ca scop să limiteze „mutarea” profiturilor firmelor din România către alte state, prin intermediul preţurilor de transfer, pentru evitarea impozitării şi nu din raţiuni economice. România are convenţii de evitare a dublei impuneri cu toate statele din Uniunea Europeană.