Conform statisticii, cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei - inclusiv activităţi de servicii informatice, respectiv 6.009 lei, iar cele mai mici în domeniul hoteluri şi restaurante (1.418 lei).
Comparativ cu luna iulie a anului precedent, în iulie 2017 câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 15,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 113,5%, scrie agerpres.

În luna iulie 2017, comparativ cu iunie 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iulie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte) şi a negocierilor salariale.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), cu 16,2%, respectiv cu 13,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului; între 4,0% şi 9,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi extractive, extracţia minereurilor metalifere, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cercetare-dezvoltare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, colectarea şi epurarea apelor uzate; între 2,5% şi 3,5% în transporturi aeriene, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale).

Scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în unele activităţi din sectorul economic, ca urmare a nerealizărilor de producţii ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), a angajării de personal cu câştiguri salariale mici, a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri în luna precedentă.